Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Polska będzie beneficjentem budżetu UE

Bloomberg
Możemy dostać mniej pieniędzy z unijnego budżetu po 2020 r. Ale na pewno pozostaniemy na plusie.

Nasz kraj jest największym beneficjentem netto unijnych pieniędzy. W 2015 r. dostaliœmy na czysto 9,6 mld euro, w kolejnych latach ten bilans będzie jeszcze lepszy, bo fundusze z polityki spójnoœci dopiero się rozkręcajš i co roku do 2020 r. z tego tytułu będzie płynęło do nas coraz więcej pieniędzy.

Natomiast wpłaty tak bardzo się nie zmieniajš. Dla Polski w 2015 r. wynosiły 3,7 mld euro, przy wypłatach 13,3 mld euro. O wpłatach decyduje przede wszystkim poziom PKB, a mniejszym stopniu dochody z ceł (jeœli państwo obsługuje zewnętrznš granicę UE) i VAT. Dla przykładu Polska w 2015 r. zapłaciła 2 mld 897 mln euro składki w oparciu o poziom PKB, 542 mln euro z VAT i 518 mln euro z ceł.

Natomiast nasze korzyœci finansowe to przede wszystkim polityka spójnoœci (jesteœmy największym jej beneficjentem w UE) i wspólna polityka rolna. W 2015 r. w tej pierwszej kategorii dostaliœmy 7 mld 986 mln euro, a w drugiej 5 mld 79 mln euro (5. miejsce w UE). Nawet więc przy zmniejszonym unijnym budżecie po 2020 r. Polska pozostanie beneficjentem netto. Różnica między wypłatami a naszš składkš jest zbyt duża.

Dyskusja o nowym wieloletnim budżecie UE ma się niedługo rozpoczšć. Pierwotnie planowano, że jeszcze w tym roku Komisja Europejska przedstawi projekt wydatków, coraz częœciej jednak słychać że może się z tym wstrzymać do wiosny 2018 r. Wtedy będzie więcej wiadomo o kierunkach negocjacji ws. brexitu i ewentualnego deficytu powstałego w wyniku planowanego wyjœcia Wlk. Brytanii z UE w marcu 2019 r. Unia oczekuje, że Londyn pokryje zobowišzania z perspektywy budżetowej 2014–2020, nawet jeœli pienišdze będš fizycznie wydawane już po brexicie. Na pewno jednak strona brytyjska będzie w tej sprawie ostro negocjować. Dopiero jak uda się rozwišzać ten problem Bruksela zacznie planować kolejny wieloletni budżet.

Z kilku powodów pienišdze dostępne dla Polski mogš być mniejsze. Po pierwsze, bardzo prawdopodobne że całoœć budżetu będzie mniejsza. Ubędzie poważnego płatnika netto – Wlk. Brytanii. Nawet z przyznanym jej rabatem jest na trzecim miejscu na liœcie składek do budżetu UE, a jeœli liczyć netto – to na drugim, po Niemczech, a przed Francjš. Inne kraje nie zamierzajš tego deficytu pokrywać, czyli pieniędzy będzie mniej.

Po drugie, coraz częœciej słychać głosy, że polityka spójnoœci nie przynosi spodziewanej wartoœci dodanej i więcej inwestycji powinno się finansować poprzez kredyty i gwarancje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego niż dotacje dla wybranych biedniejszych państw UE. Słychać też argumenty, że kraje takie jak Polska, które nie okazujš solidarnoœci w sprawie przyjmowania uchodŸców i majš problemy z praworzšdnoœciš, nie powinny w takiej skali korzystać z solidarnoœci finansowej innych.

Wreszcie po trzecie UE ma teraz inne priorytety wydatkowe. Problemem jest bezrobocie młodych i finansowanie inwestycji w Europie Zachodniej. Więcej pieniędzy będzie potrzebnych na integrację imigrantów, powstanie też unijny fundusz obronny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL