Firma

Ujawnianie do zaskarżenia

123RF
Tylko firmy o rocznych obrotach powyżej 50 mln euro będą podlegały publicznemu ogłaszaniu przychodów i kosztów przez ministra finansów.

Ministerstwo Finansów poprawiło krytykowany projekt zakładający upublicznianie danych z deklaracji największych firm. Nowa wersja projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniła krytykę ekspertów i przedsiębiorców.

Dotychczas resort chciał ogłaszać dane z deklaracji podatkowych 4500 największych firm, nie definiując sposobu wyłaniania tej grupy. W poprawionej wersji wskazano, że chodzi o firmy o obrotach powyżej 50 mln euro rocznie. Podobnie są zdefiniowani „duzi podatnicy" w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

W odróżnieniu od pierwotnej wersji projektu podatnik będzie mógł złożyć do MF wniosek o skorygowanie lub usunięcie danych podanych do publicznej wiadomości. Ewentualna odmowa takiej korekty ma mieć formę decyzji. Może to oznaczać, że – w świetle ogólnych zasad ordynacji podatkowej – będzie można od takiej decyzji się odwoływać i skarżyć ją w sądach.

Nowa wersja projektu zakłada, że dane o przychodach, kosztach, dochodach i podstawie opodatkowania będą publikowane przez pięć lat. Wcześniej takiego ograniczenia nie było w projekcie. Projekt był wcześniej mocno krytykowany m.in. przez Radę Legislacyjną przy premierze. Zarzucano mu m.in. brak precyzji w określeniu grupy podatników, których dane mają być ujawniane. Opinia Rady zarzucała właśnie brak możliwości kwestionowania danych ogłoszonych przez MF.

Skrytykowano też brak jasnych kryteriów kwalifikujących do puli 4500 przedsiębiorstw, których dane mają być upubliczniane. Główny autor tej opinii, prof. dr hab. Antoni Hanusz, zauważał przy tym, że „upublicznianie danych podatkowych powinno mieć charakter subsydiarny w stosunku do innych sposobów zwalczania nadużyć podatkowych".

etap legislacyjny: przed decyzją Rady Ministrów

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL