Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nowe terminy przedawnienia długów

123RF
Zaległoœci przedawniš się już po szeœciu, a nie dziesięciu latach. Sšdy będš sprawdzać, czy trzeba je zapłacić.

Szybciej przedawniać się będš długi stwierdzone już wyrokiem czy nakazem zapłaty, gdyż po trzech latach, a teraz przedawniały się po dziesięciu, nawet gdy pierwotna należnoœć, np. zapłata za towar, przedawniała się po dwóch latach. Wiele grup roszczeń przedawnia się już teraz szybciej niż po dziesięciu latach, np. należnoœci w ramach działalnoœci gospodarczej – po trzech latach, i te w większoœci zostanš bez zmian, choć zamysł jest taki, by jej zmniejszać.

We wtorek zespół ekspertów Ministerstwa Sprawiedliwoœci pod przewodnictwem wiceministra Łukasza Piebiaka ma podać szczegóły tej fundamentalnej dla spraw cywilnych, w tym gospodarczych i oczywiœcie biznesu, reformy.

Sšd sprawdzi

Druga jeszcze bardziej rewolucyjna zmiana polegać ma na tym, że przedawnienie sšd będzie badał z własnej inicjatywy, co ciekawe – tak było przed 1990 r., ale na fali zwiększania swobody kontrahentów kwestię tę zostawiono stronom sporu. W ostatnim ćwierćwieczu sšd uwzględniał przedawnienie tylko po zarzucie pozwanego, a ponieważ wiele osób nie zna tych zasad, a samo ustalenie przedawnienia czasem bywa trudne, z tego obronnego zarzutu niewielu korzysta.

6 lat  wynosić będzie podstawowy okres przedawnienia

Co gorsze, wielu dłużników w praktyce nie ma praktycznie okazji zgłosić zarzutu przedawnienia, gdyż dowiaduje się nieraz o jakimœ starym nakazie, po zajęciu konta bankowego czy częœci pensji prze komornika.

Nakaz badania przedawnienia oznacza dodatkowe obowišzki dla sšdów, zwłaszcza wydajšcych nakazy zapłaty bez rozprawy.

Potwierdza to Marcin Łochowski, sędzia Sšdu Apelacyjnego w Warszawie: – W wielu sprawach, zwłaszcza prowadzonych bez rozprawy, obowišzek badania przedawnienia znacznie je skomplikuje, gdyż konieczne będzie poznanie stanowiska pozwanego, co będzie wymagało rozprawy.

3 lata wierzyciel dostanie na wszczęcie egzekucji wyroku

W takiej sytuacji np. lubelski e-sšd, do którego trafia rocznie ok. 2 mln pozwów, te, w przypadku których sš wštpliwoœci co do przedawnienia, będzie musiał kierować do zwykłych sšdów.

Pewnym ułatwieniem w ustaleniu przedawnienia będzie to, że niezależnie od tego, którego dnia i miesišca upływa jego termin, będzie ono ustalane na koniec roku. Ustawa ma wejœć w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia, możliwe, że nastšpi to już w połowie tego roku.

Szybszy koniec sporów

– Skutek ustawy będzie taki, że wierzyciele będš musieli szybciej i sprawniej kierować swe żšdania do sšdu, a potem do egzekucji – ocenia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

– I dlatego jestem za takimi rozwišzaniami – ocenia adwokat Roman Nowosielski. – Szybsze wygaszanie sporów, czasem nawet kosztem wierzyciela, ucywilizuje nasze życie gospodarcze i społeczne. Nie można sporów cišgnšć latami i wspierać biernych wierzycieli. Ponadto wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że może skorzystać z przedawnienia. A ponieważ majš takie prawo, to sšd winien o nie dbać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL