Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Ostatnia bitwa o dopłaty

123rtf
Pienišdze z ostatniej transzy "MdM" mogš się skończyć w cišgu kilku godzin - powiedział PAP Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich

Dodał, że chętni muszę szybko kompletować dokumenty. 2 stycznia 2018 r. zostanie odblokowana ostatnia transza w programie Mieszkanie dla Młodych. - Polacy będš się mogli starać o dopłaty z puli ponad 380 milionów złotych - przypomniał Płochocki. Dyrektor PZFD dodał, że poœpiech jest szczególnie ważny, gdyż decyduje kolejnoœć zgłoszeń, a kolejnej puli MdM już nie będzie.

- Majšc na uwadze liczbę chętnych i kwotę do rozdzielenia trzeba liczyć się z sytuacjš, w której œrodki skończš się w cišgu kilku godzin, a dopłaty nie otrzyma każdy chętny - powiedział Płochocki. Dyrektor przypomniał, że szukajšc lokali, które kwalifikujš się do dopłat, należy pamiętać o metrażu i cenie za metr kwadratowy, które nie mogš przekraczać okreœlonych wartoœci.

Płochocki przypomniał, że dotychczas w ramach programu Mieszkanie dla Młodych zawartych zostało niemal 100 tysięcy umów kredytowych. - Dofinansowanie w ramach podpisanych umów wyniosło blisko 2,2 miliarda złotych. Skala wsparcia, z jakiego skorzystali Polacy, jest najlepszym dowodem na to, że program cieszył się niesłabnšcš popularnoœciš, a jego kontynuacja byłaby nieocenionym wsparciem dla wielu rodzin.

Program Mieszkanie dla Młodych został uruchomiony w 2014 roku i obejmował dofinansowanie jedynie nowych mieszkań. Nowelizacja z 2015 roku umożliwiła m.in. kupno mieszkania z dopłatš z programu MdM także na rynku wtórnym i większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Jak wynika z danych BGK, opublikowanych w listopadzie 2017 r., w 2014 r. z programu MdM wykorzystano 34 proc. dofinansowania (207 mln zł), w 2015 r. - 84 proc. (520,7 mln zł), w 2016 r. - 96 proc. (701 mln zł), a w 2017 roku - 99 proc. (740 mln zł).

Niemal 100-procentowe wykorzystanie puli dopłat było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o MdM z 2017 roku. Nowela zlikwidowała 5-procentowy zapas dotacji przeznaczany dla rodzin, którym w cišgu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Dla takich rodzin, które skorzystały z dopłaty w programie MdM przewidziano w ustawie dodatkowe pienišdze.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL