Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Główna nagroda dla rynków wschodzšcych

Bloomberg
Emerging markets - od Argentyny po Wybrzeże Koœci Słoniowej - sš największymi wygranymi 2017 roku, informuje Bloomberg.
Argentyna, która aż osiem razy od uzyskania niepodległoœci 200 lat temu ogłaszała niezdolnoœć do spłaty swoich zobowišzań, w czerwcu sprzedała 100-letnie obligacje za 2,75 miliarda dolarów przy popycie sięgajšcym 9.75 mld dolarów. W tym samym miesišcu Wybrzeże Koœci Słoniowej, gdzie kilka tygodni wczeœniej doszło do buntu armii, ze sprzedaży 16-letnich papierów, przy dużym popycie, pozyskało 1,26 mld dolarów.

W sumie kraje wschodzšce w 2017 roku ze sprzedaży papierów dłużnych zainkasowały co najmniej 125 miliardów dolarów, ponad dwa razy więcej niż łšcznie przez dwa poprzednie lata. Sprzyjał temu słaby dolar i wypłaszczajšca się krzywa rentownoœci. Rentownoœć obligacji rynków wschodzšcych wynosi 4,5 proc. i jest najniższa od 2013 roku.

Co dalej? Bycze nastroje majš szansę się utrzymać jeœli amerykański Fed nie przyspieszy tempa zaostrzania polityki pieniężnej i perspektywy dla dolara pozostanš niedŸwiedzie., twierdzš stratedzy.

Istnieje też ryzyko, że kiedy obligacje państw z rynków wschodzšcych zacznš być postrzegane jako drogie wówczas inwestorzy mogš zaczšć szukać schronienia w funduszach rynku pieniężnego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL