Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Ze zrewidowanych danych GUS wynika, że na przełomie 2012 i 2013 r. polska gospodarka znalazła się w recesji

Bloomberg
Rewizja historycznych danych przez GUS sprawiła, że Polska straciła tytuł jedynego kraju UE, który nie doœwiadczył w ostatnich latach recesji.

Podajšc w poniedziałek szczegółowe dane dotyczšce PKB w IV kwartale ub.r. (zwiększył się o 1,1 proc. kwartał do kwartału), urzšd statystyczny dokonał też rewizji odczytów z poprzednich lat.

Okazało się, że w IV kwartale 2012 r. polski PKB zmniejszył się o 0,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, a w I kwartale 2013 r. spadł o 0,1 proc. Dwie z rzędu kwartale zniżki PKB ekonomiœci definiujš zaœ jako technicznš recesję.

Wczeœniej GUS oceniał, że w ostatnich miesišcach 2012 r. gospodarka urosła o 0,1 proc., a w kolejnych trzech o 0,3 proc.

To nie pierwsza korekta danych za ten okres. W paŸdzierniku ub.r. GUS podał, że w całym 2013 r. PKB powiększył się o 1,3 proc., zamiast o 1,7 proc., jak sugerowały wczeœniejsze obliczenia. Już wtedy ekonomiœci mBanku sugerowali, że na przełomie 2012 i 2013 r. w Polsce mogła wystšpić techniczna recesja – co zresztš było zgodne z ich wczeœniejszymi prognozami dotyczšcymi tego okresu.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL