Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

MSP: część zysków spółek energetycznych należy im pozostawić

Częœć zysków spółek energetycznych należy pozostawić tym podmiotom - mówił w pištek szef MSP Dawid Jackiewicz. Zapowiedział, że polityka dywidendowa spółek Skarbu Państwa będzie przewidywalna i czytelna dla inwestorów.
Jak mówił, resort skarbu chce "uszczelnić" politykę dywidendowš. "Chcemy, aby w niedługim czasie wszystkie spółki, które znajdujš się pod kontrolš ministra skarbu państwa, mogły poznać zasady, które będš obowišzywały w perspektywie dwóch, być może trzech lat, aby była to polityka (dywidendowa) przewidywalna, aby te zasady były zrozumiałe i czytelne dla inwestorów" - podkreœlił na konferencji prasowej podsumowujšcej 100 dni rzšdu PiS. Minister skarbu ocenił, że trzeba będzie znaleŸć "złoty œrodek" między potrzebami budżetowymi a inwestycjami spółek. Jego zdaniem częœć zysków spółek energetycznych należy im pozostawić. "Bez wielomiliardowych inwestycji w energetyce możemy stanšć przed wielkim zagrożeniem, jakim sš tzw. blackouty (...), przed problemem braku dostaw energii elektrycznej na dużych obszarach naszego kraju. Chcšc uniknšć tego zagrożenia (...) trzeba inwestować w nowe moce wytwórcze, w nowe bloki, trzeba szukać sposobu rozwišzania problemów polskiego górnictwa" - zaznaczył Jackiewicz.
"Dlatego (...) utożsamiam się, identyfikuję się z tym, o czym mówi minister energii pan Krzysztof Tchórzewski, że jakšœ częœć tych wypracowanych zysków w grupach energetycznych należy pozostawić tym podmiotom, aby mogły sprawnie realizować program inwestycyjny. Rozumiem tę potrzebę i będę razem z panem Krzysztofem Tchórzewskim rozmawiał, prowadził dyskusję z ministrem finansów tak, aby znaleŸć złoty œrodek" - dodał szef MSP.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL