Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Przyjęcie euro - list otwarty. Premierze Morawiecki, już czas na euro

Bloomberg
Albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Przygotujmy się do przyjęcia wspólnej waluty – piszš sygnatariusze listu otwartego do prezesa Rady Ministrów.

Zwracamy się z apelem do premiera RP Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejœcia Polski do strefy euro. Stajš się one sprawš niecierpišcš zwłoki. W Europie trwa właœnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkoœci. Jedynš przyszłoœciš będzie poszerzona eurostrefa.

Polska powinna wzišć udział w tym procesie, jeœli chce mieć realny wpływ na przyszłoœć kontynentu. A także jeœli chce na trwałe zakotwiczyć w zachodniej Europie. Przy naszym tranzytowym położeniu geograficznym nie mamy wyboru: albo w przyszłoœci będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji.

Wbrew obawom sprzed kilku lat strefa wspólnej waluty nie rozpadła się. Wręcz przeciwnie, wyszła z kryzysu wzmocniona, a planowany jej budżet i mechanizm pomocowy stanš się uzupełnieniem wspólnej polityki pieniężnej i stabilizatorem gospodarki.

Produkt krajowy brutto strefy euro dynamicznie roœnie, napędzajšc koniunkturę w naszym kraju. Z ponad 50-procentowym udziałem krajów wspólnej waluty w polskim eksporcie jesteœmy jednš mocno zintegrowanš i zsynchronizowanš gospodarkš. A to oznacza, że polityka Europejskiego Banku Centralnego będzie dostosowana do potrzeb naszego kraju.

Przyjęcie wspólnej waluty będzie wypełnieniem traktatowych zobowišzań Polski, które dobrowolnie podjęliœmy, wstępujšc do UE, a które w referendum zatwierdzili obywatele RP. Z tego zobowišzania nikt władz RP nie zwolnił.

Podjęcie przygotowań do przyjęcia euro może się stać sposobem na wyjœcie Polski z impasu, w jakim się znalazła na forum europejskim. I kolejnym po wstšpieniu do UE i NATO œmiałym strategicznym projektem, który na powrót ma szansę połšczyć Polaków. Jednym z takich projektów, bez których krajowa polityka popada w lenistwo bšdŸ schodzi na manowce.

Uważamy, że konieczne jest powołanie stałej rady, która wskaże niezbędne zmiany w systemie prawnym oraz finansowym, pomoże wybrać właœciwy moment wejœcia do mechanizmu ERM II i opłacalny dla polskiej gospodarki kurs zamiany złotego na euro, a także zainicjuje społecznš akcję informacyjnš, która dostarczy społeczeństwu obiektywnych danych o wspólnej walucie i rozwieje mity wokół operacji jej przyjęcia.

Redakcja „Rzeczpospolitej" oraz Marek Belka, Henryka Bochniarz, Andrzej S. Bratkowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Marek Goliszewski, Stanisław Gomułka, Marian Gorynia, Marek Góra, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Janusz Jankowiak, Łukasz Kozłowski, Andrzej K. KoŸmiński, Andrzej Malinowski, Adam Noga, Wiesława Przybylska-Kapuœcińska, Wiesław Rozłucki, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Witold M. Orłowski, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL