Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

MCI sprzedaje jednorożca - spółkę iZettle

Bloomberg
Amerykański gigant PayPal kupił od funduszu MCI.TechVentures cały jego pakiet akcji w iZettle. Wartoœć transakcji sięgnęła 2,2 mld dol., co oznacza, że iZettle dołšczył do grona europejskich jednorożców (startupy wyceniane powyżej 1 mld dol.). Jednym ze sprzedajšcych akcjonariuszy był polski fundusz MCI.TechVentures.

iZettle specjalizuje się w akceptacji płatnoœci mobilnych dla œrednich, małych oraz mikro przedsiębiorstw. Fundusz MCI swój pakiet iZettle sprzedał za około 44 mln dol. (realizujšc zwrot CoC na poziomie 3,5x, przy Gross IRR powyżej 70 proc.). Szacuje się, że zrealizuje na tej inwestycji ponad 110 mln zł zysku. Jest to trzeci największy tzw. exit pod względem wygenerowanego zysku w 20 letniej historii MCI (większy zysk wygenerowały jedynie transakcje sprzedaży spółek Invia oraz Mall.cz).

MCI był jednym z inwestorów spółki od 2015 r., obok takich globalnych funduszy, jak Index Ventures, Intel Capital, 83 North, Northzone czy też Creandum. Podpisana umowa inwestycyjna wymaga uzyskania zgody szwedzkiego regulatora. Wartoœć transakcji plasuje akwizycję iZettle wœród 10 największych „exitów” spółek technologicznych współfinansowanych przez fundusze VC/PE; większe były tylko wyjœcia z takich inwestycji, jak Supercell, Skype, King.com, Playtiki i Avito.

PayPal, to œwiatowy prekursor w obszarze płatnoœci online. Spółka została założona przez weteranów Doliny Krzemowej (m.in. Elona Muska, Maxa Levchina czy Petera Thiela) w 1998 r. W 2002 r. została przejęta przez serwis eBay, by w 2015 r. - po wydzieleniu - ponownie zadebiutować na giełdzie jako niezależny podmiot. Obecna jej kapitalizacja rynkowa to 94 mld dol., co czyni jš największym (pod względem wartoœci) publicznie notowanym jednorożcem fintechowym (startup z branży finansowej) na œwiecie.

Akwizycja iZettle jest jak dotychczas największš transakcjš M&A zrealizowanš przez PayPal, wczeœniejsze to Xoom (startum z branży przelewów online został kupiony za 890 mln dol.), czy Braintree (firma z branży płatnoœciowej dla merchantów przejęta za 800 mln dol.).

iZettle równolegle do procesu sprzedaży pracowało nad ofertš publicznš, planujšc debiut na sztokholmskim parkiecie Nasdaq, jednak otrzymana oferta od inwestora strategicznego okazała się atrakcyjniejsza dla założycieli i inwestorów w spółce.

- Inwestycja w spółkę iZettle wpisuje się w pełni w strategię funduszu - mieliœmy do czynienia ze sprawdzonym model biznesowym rozwijanym przez doœwiadczonych przedsiębiorców. Z drugiej strony istniało zapotrzebowanie na kapitał na dalsze skalowanie przedsięwzięcia - mówi Tomasz Danis, współzarzšdzajšcy funduszem MCI.TechVentures.

Inwestycje w obszarze fintech, stanowiš 1/3 portfela MCI, pozostałe 2/3 to spółki e-commerce, czy też dostarczajšce infrastrukturę IT. Do spółek działajšcych w obszarze finansowym należš Dotcard, Netrisk, Azimo, Marketinvoice, NaviExpert oraz mfind.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL