Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Co przedsiębiorcy sšdzš o wprowadzeniu euro w Polsce?

Bloomberg
2 stycznia 2018 r. opublikowaliœmy apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do przyjęcia euro w Polsce. Apel podpisali wraz z redakcjš "Rzeczpospolitej" czołowi polscy ekonomiœci. Zapytaliœmy też polskich przedsiębiorców o zdanie na ten temat. Oto ich opinie.

Warto przeczytać również:

Biznes widzi w przyjęciu euro szansę. Ograniczenie ryzyka kursowego, łatwiejszy dostęp do rynków – takich korzyœci oczekujš przedsiębiorcy.

Mieszkańcy strefy euro jš lubiš. Największymi eurosceptykami sš ci, którzy wspólnej waluty nie majš. Kraje w strefie sš zwykle zadowolone, choć wyjštkowo słabo – Litwa i Włochy.

Biedne kraje też mogš mieć euro. To nie poziom zamożnoœci decyduje o gotowoœci gospodarki do przyjęcia wspólnej waluty.

Zamiana waluty na euro nie powoduje wzrostu inflacji. Jednak w odczuciu społecznym ceny w krótkim okresie rosnš wręcz skokowo.

Dyskusja o euro ważna dla Polski. Byłoby Ÿle, gdyby dyskusję o euro zdominowały uprzedzenia polityczne i doszło do podziału: zwolennicy władzy jako przeciwnicy euro kontra jej przeciwnicy jako propagatorzy wspólnej waluty.

Finanse publiczne niezbyt gotowe na euro. Choć dziœ dziura w kasie państwa mieœci się w unijnych limitach, z pewnoœciš wystrzeli w razie kryzysu czy spowolnienia.

Najpierw gruntowne reformy, potem wspólna waluta. Zrównoważenie finansów państwa, odblokowanie potencjału rynku pracy, poprawa konkurencyjnoœci – to obszary, którymi powinien się zajšć rzšd. Nie tylko zresztš w kontekœcie euro.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL