Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Podziemne tajemnice Paryża

materiały prasowe, Planete+
Kanały Paryża to wyrafinowana plštanina o długoœci 2400 kilometrów. Dla amatorów może być pułapkš bez wyjœcia.

Palais Garnier jest jednym z emblematycznych budynków tego miasta. W pomieszczeniu, w którym mieœci się kolosalna maszyneria paryskiej Opery – znajduje się zapadnia. To miejsce znajš jedynie strażacy odbywajšcy ćwiczenia z nurkowania, jako że owa zapadnia prowadzi do gigantycznego zbiornika wodnego o pojemnoœci szeœciu tysięcy metrów szeœciennych. Kiedy powstał i jak do tego doszło, dowiedzš się widzowie francuskiego dokumentu.

Z kolei pod placem Denfert-Rochereau, 20 metrów pod ziemiš, na obszarze prawie dwóch kilometrów kwadratowych znajduje się największy cmentarz na œwiecie – katakumby w paryskich kamieniołomach. W tym miejscu spoczywajš ponad dwa miliony zwłok. Historia zaczęła się 7 kwietnia 1786 roku, gdy na rozkaz króla Ludwika XVI ruszył z karawanš żałobnš pierwszy transport zwłok z Cmentarza Niewiništek.

Podobne pochody żałobne transportujšce zwłoki z rozmaitych paryskich cmentarzy trwały przez cały następny rok powiększajšc liczbę ludzkich szczštków. I tu warto dodać, że ten los spotkał nie tylko doczesne szczštki biedaków, ale także możnych i wpływowych obywateli Paryża, których dziœ już nie sposób zidentyfikować. Na pewno jednak sš wœród nich i pisarz Charles Perrault, i przywódca rewolucji Robespierre. Od 1 lipca 1809 roku do paryskich katakumb miała wstęp publicznoœć, ba! – był to ponoć obowišzkowy punkt zwiedzania na trasie XIX-wiecznego turysty.

Paryskie kanały zwane jelitami miasta liczš 2400 kilometrów. Na każdym skrzyżowaniu zaznaczone sš nazwy ulic, pod którymi biegnš. Najmniejsze odcinki tych kanałów majš minimum 180 cm wysokoœci, umożliwiajšc poruszanie się ludziom. Jest to także jedyny system na œwiecie, wewnštrz którego ludzie mogš prowadzić prace konserwacyjne.

Jest jeszcze jeden niezwykły œwiat pod widzialnš powierzchniš Paryża – kamieniołomy dršżone ze względu na œwietnej jakoœci zalegajšcy tam kamień. Najwięcej znajduje się ich pod V, VI, XIV i XV dzielnicš. Drugi, mniejszy, liczšcy około 25 kilometrów kwadratowych, usytuowany jest pod dzielnicš XIII. W sumie jest to około 300 kilometrów korytarzy na trzech poziomach do największej głębokoœci 27 metrów. Ale, uwaga! Wycieczkę tam można przypłacić życiem ze względu na niebezpieczeństwo osuwisk. Te korytarze były też w pewnym czasie dogodnymi œcieżkami komunikacyjnymi dla przemytu – alkoholi, przypraw, tytoniu….

Podziemne tajemnice Paryża pomagajš poznać twórcom filmu specjalne przepustki, a widzom także - grafika komputerowa.

Premiera francuskiego dokumentu „Zakazany Paryż. Podziemia stolicy” zrealizowanego przez Fabrice’a Buysschaerta w poniedziałek 1 stycznia o godz. 22 w Planete+.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL