Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Jestem Herkulesem

HBO
Lata œwietnoœci ten kurort ma dawno za sobš. Mimo to nadal wielu kuracjuszy przyjeżdża do Baile Herculane.

To miasteczko położone w południowo-zachodniej częœci Rumunii w Karpatach Południowych, liczy 6 tysięcy mieszkańców. Ale nie po to, by ich poznać przyjeżdżajš tu goœcie. Baile Herculane jest sławne od czasów rzymskich, czyli jest jednym z najstarszych w Europie uzdrowisk. Szczyci się szesnastoma goršcymi Ÿródłami radioaktywnymi. Ich temperatura sięga 65 stopni Celsjusza.

Legenda głosi, że strudzony Herkules zatrzymał się w tej dolinie, aby odzyskać siły. I właœnie Herkules stał sie jednym z symboli tego miejsca, którego czasy rozkwitu dawno już jednak minęły. Wiele budynków w iœcie cesarsko-królewskim pałacowym stylu wcišż jeszcze nosi œlady dawnego rozkwitu – widać, że kiedyœ przybywali tu znakomici goœcie. Opuszczone i zamknięte dziœ popadajš w ruinę.

Nie przeszkadza to i dziœ przyjeżdżać w poszukiwaniu poprawy zdrowia tym, którzy cierpiš na dolegliwoœci reumatyczne, a także schorzenia układu oddechowego i nerwowego. Tłoczš się w małych, mocno podniszczonych basenikach, ale woda ma przecież te same walory zdrowotne co dawniej…. Pluskajšcym się w uzdrawiajšcej wodzie towarzyszy sšczšca się z radioodbiorników muzyka klasyczna spełniajšca rolę terapeutycznš.

W filmie o uzdrowisku oprowadzajš Relu, Mitica i Gelu – domoroœli masażyœci, z których każdy ma swojš niebanalnš historię zwišzanš z Baile Herculane. Współczesnego Herkulesa, kierowcę taksówki, poznajš widzowie. Niewiele ma on wspólnego z mitycznym siłaczem - duży brzuch utrudnia mu poruszenie się. Ale i pokazuje swoje zdjęcie z młodoœci, kiedy - jak wspomina - był fotomodelem. Przyjechał do Baile Herculane w 1979 roku po opuszczeniu więzienia, a znalazł się w nim z powodów politycznych. Imał się potem różnych zajęć – od górnictwa do bycia kierowcš ciężarówki.

Z kolei rogi i ryby to trofea miejscowego hobbysty, który z upodobaniem je preparuje przeznaczajšc na to zajęcie cały wolny czas. Rezygnuje nawet z narzeczonej, której nie w smak jego pasja.– Życie człowieka to powieœć, którš nie każdy rozumie – mówi filozoficznie.

Oszczędnie, lecz sugestywnie nakreœlone sš w tym filmie ludzkie portrety w miasteczku, którego mieszkańcy żyjš na pograniczu przeszłoœci i teraŸniejszoœci, rzeczywistoœci i baœni.

Premiera dokumentu „Jestem Herkulesem” we œrodę 12 lipca o godz. 21 w HBO2.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL