Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Europejski Kongres Gospodarczy

Cyfrowa rewolucja króluje w handlu

Tradycyjny handel nie umrze, ale będzie się zmieniał – podkreœlali uczestnicy dyskusji „Zarzšdzanie informacjš… dŸwigniš handlu”
Fotorzepa/Tomasz Jodłowski
Nowe technologie, sztuczna inteligencja, algorytmy œledzšce zachowania klientów sš już także wykorzystywane w sklepach tradycyjnych.

– Walka o przyszłoœć handlu odbywa się w digitalu – mówił Olgierd Cygan, partner w Deloitte Digital CE, podczas panelu „Zarzšdzanie informacjš... dŸwigniš handlu".

– To tam jest najwięcej nowych rozwišzań technologicznych, cyfrowych nowinek, a na pięć najszybciej rosnšcych spółek w branży retail cztery to właœnie te z obszaru sprzedaży online – zaznaczył.

Jedna oferta

Chcšc nie chcšc obecne w przestrzeni wirtualnej muszš więc być wszystkie firmy w branży, także te opierajšce biznes na sprzedaży stacjonarnej. Bardzo istotne jest jednak, żeby ich oferta była spójna.

– Bo dotychczas zdarzało się, że jakiœ produkt można było kupić online, ale już nie w zwykłym sklepie, albo odwrotnie – zauważył Artur Czajka, business development manager w IQS . – W niektórych firmach za różne kanały dystrybucji odpowiadały różne działy. Stawiały sobie różne cele i wyrywały sobie np. budżety marketingowe. To bez sensu. Wszystko powinno być jednš zintegrowanš ofertš – wyjaœniał.

Andrzej Gliński, członek zarzšdu Banku Millennium, także podkreœlał, że spójnoœć oferty jest niezwykle istotna.

– Branża bankowa w omnichannel pracuje już od wielu lat. Wszystkie nasze produkty przygotowujemy z założeniem, że klient może swobodnie przechodzić z kanału do kanału, np. z bankowoœci internetowej do oddziału, a wszędzie uzyska tę samš ofertę, a rozpoczęty proces na jednej œcieżce może być kontynuowany na innej – mówił Gliński.

E-problemy

– Biznes typu e-commerce silnie się rozwija, co niesie także duże wyzwania – mówił też Jacek Palec, prezes Bdsklep.pl.

Z jednej strony roœnie liczba klientów sklepów internetowych i ich oczekiwania, ale problemem jest np. fakt, że wcišż jest to biznes niskomarżowy (m.in. ze względu na koszty logistyki i dostaw towaru do klienta). By zwiększyć marże, konieczne jest też zwiększenie skali sprzedaży.

W rozwišzywaniu tych wyzwań pomagajš oczywiœcie technologia i coraz bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja. – To m.in. algorytmy podpowiadajšce, jakiego jeszcze produktu możemy potrzebować w swoim koszyku zakupowym – mówił Palec.

Jak mówił, maszyny mogš przeanalizować, że skoro interesujemy się fotografiš, to może chcemy kupić aparat cyfrowy, albo że skoro ostatnio kupowaliœmy szampon miesišc temu, to może już pora kupić nowy.

– Ale za pięć lat przestaniemy dyskutować o e-commerce, bo digitalizacja sięga wszędzie – podkreœlał Palec.

Zgodził się z tym Jacek Kujawa, wiceprezes LPP. Podkreœlał, że rewolucja technologiczna objęła już także sklepy stacjonarne. – W sprzedaży tradycyjnej œledzenie zachowań i zainteresowań klienta oraz na tej podstawie przedstawienie mu spersonalizowanej oferty jest równie ważne, co w sprzedaży online, choć jest to trudniejsze – wyjaœniał Kujawa.

Elektroniczne metki

Ciekawe, że już obecnie w niektórych sklepach LPP każdy produkt jest oznaczony metkš elektronicznš, dzięki której wiadomo, co się z nimi dzieje – jak często sš przymierzane i w jakich zestawach, co się podoba klientom, i co kupujš.

– Techniki analizy danych o zachowaniach klientów w sklepach stacjonarnych sš coraz bardziej zaawansowane – przyznał też Filip Gieleciński, dyrektor zarzšdzajšcy w Posterscope Polska.

Opisywał projekt realizowany przez pewnš firmę poza granicami Polski. Dzięki zastosowaniu takich technik jak kamery z detekcję twarzy, mapowniki ruchów klientów, chipy w produktach itp. klienci przestali być tak anonimowi. Udało ich się posegmentować w kilka grup, a następnie w przymierzalniach wyœwietlane im były oferty tych produktów, którymi – w wyniku analizy danych – powinni być zainteresowani.

– Efekt jest taki, że wzrost sprzedaży tych towarów sięgnšł nawet 800 proc. – mówił Gieleciński.

– Handel przechodzi rewolucję e-commerce i rewolucję cyfrowš w sklepach stacjonarnych. Przed nami zapewne kolejne rewolucje, których jeszcze nie znamy, a które pomogš nam lepiej odpowiadać na potrzebny klienta – mówił prezes Kujawa. – Ale zawsze trzeba pamiętać, że najbardziej liczy się nie to, jak sprzedajemy, ale co sprzedajemy, czyli produkt – podkreœlał.

– Bo cóż z tego, że algorytm rekomendujšcy podsunie nam w sieci pištš czy dziesištš propozycję sukienki, jeœli to wcišż będzie brzydka sukienka, której nikt nie będzie chciał kupić? – pytał retorycznie. Zaznaczył, że dla LLP wcišż najważniejszy pozostaje więc proces projektowania nowych kolekcji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL