Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Taniej ogrzejemy się nocš. Będzie specjalna taryfa

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Rzšd chce, byœmy zużywali więcej pršdu nocš – ustaliła „Rz". Pomoże to elektrowniom pracujšcym wtedy przy minimalnym obcišżeniu.

– Planujemy działania w kierunku promocji ogrzewania elektrycznego – zapowiada Andrzej KaŸmierski, dyrektor w Ministerstwie Energii odpowiedzialny za obszar ciepła.

Cel: przesunšć popyt

Resort zamierza zaczšć od wprowadzenia specjalnej taryfy nocnej. Myœli też o zerowej stawce dla urzšdzeń podtrzymujšcych życie w domach. – Rozporzšdzenie w sprawie specjalnej taryfy wydamy w tym roku. Chciałbym, by obowišzywała ona od przyszłego roku – mówi „Rzeczpospolitej" KaŸmierski.

Realizacja całej koncepcji będzie jednak rozłożona na lata. Bo wymaga przebudowy sieci na inteligentnš według nowej koncepcji polegajšcej na mierzeniu poboru niezależnie od licznika, a także wdrożenia operatora informacji pomiarowych (OIP). O tym, że dotychczasowe tzw. inteligentne liczniki nie spełniajš potrzeb sektora w przyszłoœci (m.in. zwišzanych z rozwojem elektromobilnoœci), mówił Daniel Obajtek, prezes Energi, we wrzeœniowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej".

– Konieczne jest inne podejœcie do inteligentnej sieci – przyznaje KaŸmierski. – Potrzebny jest szereg prac technicznych, by rozpoczšć zwišzane z jej wdrażaniem pilotaże. Najwczeœniej mogš się one zaczšć pod koniec przyszłego roku – dodaje.

Elektryfikacja ogrzewania to – obok rozwoju e-aut – jeden z głównych kierunków wysiłków ministerstwa liczšcego na zwiększenie zużycia pršdu i przesunięcia popytu na noc.

Dzięki temu siłownie konwencjonalne (a w przyszłoœci także atomowe) pracujšce między godzinš 22 a 6 rano przy minimalnym obcišżeniu, będš zaspokajać więcej potrzeb energetycznych.

Taniej niż z sieci?

– Wprowadzenie taniej taryfy nocnej byłoby w miarę proste z technicznego punktu widzenia. Z kolei zachęta do przestawienia się z pieców węglowych na wygodniejsze grzanie elektryczne zmniejszyłaby smog – ocenia prof. Konrad Œwirski z Politechniki Warszawskiej. – Paradoksalnie jednak w pierwszej kolejnoœci będš na nie przechodzić osoby lepiej sytuowane, bo to droższa alternatywa. Dla najuboższych barierę stanowiš koszty przebudowy systemu w domach. Konieczne mogš być dopłaty – zauważa Œwirski.

Szczegółów ministerstwo na razie nie ujawnia. To one zdecydujš, czy tańsza nocna taryfa na grzanie elektryczne będzie konkurencjš dla tego najtańszego dziœ z sieci. – Jeœli wprowadzimy taryfy na grzanie elektryczne, to zmieni się górna granica cen ciepła. Przyjdzie pewna łatwoœć dla mieszkańca dla wyłšczania się z systemu ciepłowniczego – twierdzi KaŸmierczak. Ale i ciepło systemowe podrożeje wraz ze zwyżkš cen węgla i kosztami dostosowania ciepłowni do zaostrzonych wymogów œrodowiskowych.

Co na to Urzšd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy dla ciepła i energii? – Nie było jeszcze konkretnych rozmów o terminach dla specjalnej taryfy, tylko wstępne przymiarki do tego rozwišzania – stwierdza Maciej Bando, prezes URE pytany, czy taryfy nocne mogłyby wejœć od 2018 r. Problemem może być też sfinansowanie projektu. Regulator niekoniecznie musiałby wyrazić zgodę na rozsmarowanie kosztu taniej taryfy grzewczej na wszystkich użytkowników czy subsydiowanie jednych kosztem innych odbiorców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL