Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Tomasz Podgajniak: Branża OZE chce uratować to, co powstało

tv.rp.pl
Problemem nie jest to, czy będziemy inwestować. Skoro państwo nie chce, to nie będziemy się kopać z koniem. Myœlimy jak uratować to, co już powstało – mówi Tomasz Podgajniak, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Mamy kolejnš nowelizację ustawy dotyczšcš odnawialnych Ÿródeł energii.

Jest to ustawa cišgle odnawialna. Brak stabilnoœci prawa nie sprzyja jakimkolwiek działaniom inwestycyjnym. Wszyscy się zastanawiamy, co dalej z tym sektorem, który na œwiecie rozwija się dynamicznie, a w Polsce mamy zastój. W pierwszej połowie tego roku przybyło nam 60 MW mocy, w zeszłym roku prawie 2 tys. MW.

Branża przestanie inwestować?

Problemem nie jest to czy będziemy inwestować. Skoro państwo nie chce, to nie będziemy się kopać z koniem. Myœlimy jak uratować to, co już powstało. W ostatnich 17 latach w Polsce zbudowano prawie 8 tys. MW mocy ozowych.

Zostało coœ z systemu zachęt zbudowanego w 2005 r.?

System zachęt dla inwestorów niepublicznych jest całkowicie rozregulowany. To się stało jeszcze za poprzedniej ekipy, a obecny rzšd konsekwentnie się do tego dokłada.

Kiedy cena energii zaczęła podchodzić pod 200 zł za 1 MWh, to suma certyfikatów i energii spowodowała, że wybuchło zainteresowanie inwestycjami.

- W 2010 r. już byliœmy na krzywej wznoszšcej w realizacji celu miksu energetycznego. Do tamtej pory wszystko ładnie funkcjonowało.

Ponieważ brakowało energii z nowych Ÿródeł to Ministerstwo Gospodarki zdecydowało, że wpuszczono na ten rynek współspalanie. Kłopot polega na tym, że do tego wystarczyło zainwestować niewielkie pienišdze w porównaniu np. z wiatrakami. To były inwestycje rzędu dziesištek mln zł. Sektor wiatrowy zainwestował 36 mld zł. Jednak system współspalania zgarnšł 10 mld zł wsparcia w postaci certyfikatów.

To zepsuło system?

Tak. Gdyby nie było tego nieuprawnionego wsparcia, mielibyœmy dzisiaj spokój.

W 2015 r. przyjęto ustawę o odnawialnych Ÿródłach energii i zaczęto jš natychmiast nowelizować. Certyfikaty jeszcze bardziej straciły na wartoœci i produkcja energii z OZE stała się mocno nieopłacalna. Co zmienia ostatnia nowelizacja ustawy?

Ona zamraża stan rzeczy z którym mamy do czynienia od 2 lat. Ceny certyfikatów gwałtownie zaczęły spadać pod koniec 2014 r. z 250 zł za MWh do 40 zł za MWh ostatnio.

To sš straty rzędu 3 mld zł rocznie w sektorze wiatrowym tylko. Tego inwestorzy nie sš w stanie oddać bankom. Ta decyzja zamraża cenę certyfikatów na długie lata na poziomie 40-50 zł. Jest to znacznie poniżej granicy rentownoœci, nie tylko dla wiatraków, gdzie 200 zł byłoby minimum. Już nawet nie opłaca się to dla nieszczęsnego współspalania.

Czyli może być kłopot z wykonaniem celu do którego się zobowišzaliœmy? 15 proc. do 2020 r. energii miało być wytwarzane z OZE. Za niewykonanie tego planu będš bolesne kary finansowe.

Mamy zapłacić tym, którzy wykonali cel i majš nadwyżki.

Jakie to będš kwoty?

Według ostrożnych szacunków będzie nas to kosztowało ok. 8 mld zł.

Tymczasem koszt systemu wsparcia certyfikatów dzisiaj to jest niespełna 2 mld zł.

Gdyby cena certyfikatów była wyższa, to przy poziomie produkcji jaki mamy, koszt wynosiłby 3,5-4 mld zł.

Œrednia cena 1 MWh z to 160 zł. 200 zł byłoby granicš rentownoœci producentów OZE. A ile kosztuje wytworzenie 1 MWh ze œwieżo wybudowanej elektrowni węglowej?

Gdybyœmy traktowali jednostki wytwórcze jako samodzielne, byłoby to ok. 300-320 zł. Dodajmy, że jest to liczone na 30 lat eksploatacji.

Na wiatraku 160 zł jest liczone na 15 lat. Potem cena spada poniżej 80 zł za 1 MWh.

Jak kształtujš się ceny pršdu naszych sšsiadów?

Czesie majš ceny porównywalne z naszymi. Niemcy o 20 zł na 1 MWh mniej. Szwedzi, którzy majš 50 proc. udziału OZE w konsumpcji, 80 zł mniej.

W Szwecji zużycie pršdu na 1 mieszkańca to 18 tys. KWh rocznie, a w Polsce 3 tys.

Tam domy sš ogrzewane pršdem. To też moglibyœmy zaczšć w Polsce rozważać, bo walka ze smogiem polegajšca na instalacji pieców z filtrami to paranoja. Trzeba przestawiać domy na ogrzewanie elektryczne.

Przeciwnicy pytajš, co OZE ma do zaproponowanie systemowi kiedy „nie œwieci i nie wieje"?

W Niemczech okazało się, że problem jest iluzoryczny, bo dni kiedy nie wieje jest 2 w roku. U nas przez 95 proc. czasu wiatraki generujš pršd. Przez 60 proc. czasu generujš stabilnie na poziomie 30-35 proc. swojej zainstalowanej mocy.

Jeżeli obecny system nie jest w stanie sobie poradzić z bilansowaniem takiej produkcji, to nie jest w stanie poradzić sobie z niczym.

W przypadku fotowoltaiki, chwilowe zmiany wynikajšce z zachmurzenia sš pomijalne.

Dzisiaj importujemy prawie 7 mln ton węgla z Rosji.

Gdyby wiatraki nie produkowały energii w ogóle, to byœmy importowali 12 mln ton, bo polskie kopalnie nie sš w stanie pokryć tego zapotrzebowania.

Istnieje ryzyko, że inwestorzy zagraniczni zacznš się wycofywać z Polski? Pozabierajš swoje farmy i przeniosš się tam, gdzie im się opłaca, a my nie wyrobimy limitu 15 proc. do 2020 r.?

Jest duże ryzyko, że ci którzy zainwestowali stracš swoje biznesy i ktoœ je przejmie. Bank wystawi to na aukcję i sprzeda pewnie za 15-20 proc. wartoœci inwestycji. Na Ukrainie taki wiatrak można sprzedać za 40 proc. jego wartoœci. To jest biznes życia.

Jest też teoria, że branża OZE będzie skupowana. Nie wykluczone jest, że zmieniš się w którymœ momencie przepisy, tak żeby nowi właœciciele mogli wreszcie na nich zarobić.

Jest powszechne przekonanie w branży, że cały kryzys został wywołany celowo przez grupę ludzi, którzy umiejš zarzšdzać kryzysem. Jeszcze poprzednia ekipa chciała przejmować, ale dzisiaj prezes Energi mówi to publicznie i nie zastanawia się jakie to niesie konsekwencje dla polskiego państwa.

To by znaczyło, że państwo tak zmieniło regulacje, że istniejšcym instalacjom nie opłaca się funkcjonować. Doprowadzi je do bankructwa, wykupi za bezcen, a potem zmieni regulacje. To jest gangsterka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL