Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Państwowe spółki planujš energetyczne przejęcia

Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
Do zwiększenia udziałów w rynku ciepłowniczym szykuje się już nie tylko Polska Grupa Energetyczna, ale także Energa.
Energa nie ujawnia budżetu na akwizycje. Zapewnia, że ma pienišdze i chce przejmować aktywa różnego rodzaju. Warunek jest jeden: transakcja ma być opłacalna. – Jeœli cena transakcji okaże się atrakcyjna, to jesteœmy zainteresowani kupnem aktywów zarówno kogeneracyjnych, jak i odnawialnych, w tym wiatraków – przyznał Daniel Obajtek, prezes gdańskiego koncernu. Nie odniósł się jednak do pytania o zainteresowanie projektami elektrowni słonecznych, które zdobyły kontrakty w grudniowej lub czerwcowej aukcji dla Ÿródeł do 1 MW. – Rozmowy z zainteresowanymi już trwajš. Mogš się zakończyć transakcjš raczej w przyszłym roku, ale niewykluczone, że coœ się zadzieje jeszcze w tym – podkreœlił Obajtek.
Akwizycje, ale też budowa własnych Ÿródeł, takich jak planowany w Ostrołęce nowy blok węglowy na 1 tys. MW czy elektrownia na Wiœle, majš doprowadzić gdański koncern do zwiększenia równowagi między wolumenem energii sprzedawanej klientom (jest ich już 3 mln), a tš wytwarzanš we własnych Ÿródłach.

Potencjał ciepłowni

– Nie chcemy finansować cudzych pomysłów – stwierdza z kolei Henryk Baranowski, prezes PGE, pytany o zainteresowanie projektami słonecznymi. Firma chce ograniczyć inwestycje w segmencie energetyki odnawialnej do wydatków na „utrzymanie majštku". Za to na rynku ciepłowniczym największy w kraju wytwórca ma nadzieję na dalsze umacnianie pozycji. Do końca roku jest szansa na kolejne listy intencyjne z gminami z potencjałem. Dwa już sš – z Pionkami i Wolbromiem. – Obecnie rozmawiamy z kilkunastoma gminami. Z niektórymi możemy podpisać podobne listy, które przełożš się potem na współpracę biznesowš. Konkretne projekty to kwestia przyszłego roku, w tym badamy rynek – precyzuje. PGE przekłada prezentację strategii dla wydzielanej spółki ciepłowniczej. Poczštkowo planowała jš na wrzesień. Teraz bardziej prawdopodobny jest grudzień. – Pokazywanie planów rozwoju kogeneracji przed uzyskaniem zgody UOKiK na przejęcie aktywów EdF byłoby przedwczesne – tłumaczy Baranowski. – Nastšpi to w kolejnym miesišcu po finalizacji transakcji. Liczę, że jeszcze w tym roku. Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję najwczeœniej w listopadzie.

Dwie z trzech opcji

Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE, odniósł się do wizji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego samodzielnej budowy przez polskie spółki elektrowni jšdrowej. – Dziœ nas nie byłoby na to stać, chyba że nastšpiłby znaczšcy spadek kosztów – podkreœlał wiceszef koncernu, którego spółka celowa PGE EJ1 jest liderem projektu atomowego (z 70-proc. udziałem). Z kolei Baranowski dodał, wskazujšc na plany budowy w Wielkiej Brytanii elektrowni Hinkley Point C: – Nawet EdF ma gwarancje rzšdu brytyjskiego w postaci kontraktu różnicowego. Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że w miksie energetycznym Polski na 2030 r., jaki przedstawi jesieniš resort energii, znajdzie się atom. Pojawiš się tam też wiatraki na morzu. Oba projekty PGE traktuje na razie jako opcje. Nie porzuca jednak prac nad żadnym z nich. Badania lokalizacyjno-œrodowiskowe dla elektrowni jšdrowej majš się zakończyć zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku. Trwajš też prace nad uzyskaniem decyzji œrodowiskowych dla projektów farm na Bałtyku. PGE nie wyklucza realizacji obu projektów w przyszłej dekadzie. Wiele jednak będzie zależało od otoczenia regulacyjnego i modelu finansowania. Trzecia opcja to odkrywki węgla brunatnego. Jest zgoda na uruchomienie Złoczewa, który ma szansę na koncesję w przyszłym roku (decyzja o budowie musi zapaœć do połowy dekady). Gubin – w 2020 r. Akcje Energi na GPW zyskały w œrodę 0,15 proc., a PGE straciły 2,15 proc.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL