Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGE chce przejmować sieci ciepłownicze

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę warunkowš na przejęcie Rybnika i elektrociepłowni EDF. Koszt transakcji to 4,51 mld zł, przy czym niewiele ponad 2 mld zł trafi na spłatę długu Francuzów.

PGE ma ambitne plany rozwoju na rynku ciepłowniczym. - Jesteœmy zainteresowani przejęciami sieci – sprecyzował wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek.

Grupa zlokalizowała 200 miejscowoœci, gdzie widzi szansę na rozwój i współpracę z samorzšdami, także w zakresie modernizacji Ÿródeł o mocy do 50 MW.

Zamierza też wykorzystać już działajšce bloki w Rybniku do produkcji ciepła. W tym mieœcie chce też rozbudować sieć. Obecny system w ok. 30 proc. zapotrzebowanie na ciepło w tej miejscowoœci. Dzięki rozbudowie sieci i zwiększeniu produkcji ciepła ze Ÿródeł kogeneracyjnych, PGE chce osišgnšć w Rybniku potencjał ok. 560 MWt. Także w tej lokalizacji PGE rozważy budowę bloku na bazie zaawansowanego już projektu.

Strategię dla wydzielanej z grupy dywizji kogeneracyjnej spółka zaprezentuje na poczštku wrzeœnia. Na razie okreœlono konieczne do poniesienia nakłady na dostosowanie przejmowanych aktywów do obowišzujšcych od przyszłej dekady norm œrodowiskowych (konkluzji BAT). – Spodziewamy się wydatków na poziomie 600-700 mln zł – ujawnił Baranowski. Razem z koniecznymi modernizacjami obecnych bloków dałoby to kwotę 2,4-2,5 mld zł.

Dodatkowo PGE będzie ogłaszać wezwanie na akcje spółki Kogeneracja. – Nie zamierzamy jej œcišgać z giełdy. Ogłosimy wezwanie, do którego jesteœmy zobligowani prawem, czyli do 66 proc. – dodał Baranowski.

Dzięki samodzielnemu przejęciu grupa zwiększy swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, czyli o ponad 100 proc. Pozwoli to uzyskać 15-proc.udział w rynku ciepła pod względem zainstalowanych mocy i ponad 20 proc. pod względem produkcji.

Zainstalowane moce elektryczne zwiększš się o 25 proc. i osišgnš poziom 15,95 GW.

EBITDA przejmowanych aktywów kształtowała się na poziomie 1,1 mld zł. W ub.r. PGE miało osišgnęło 7,4 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.

roku grupa PGE wypracowała EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.

- Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokoœci 1,1 mld zł. Z tej perspektywy cena przedsiębiorstwa okreœlona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w naszej ocenie jest korzystna – poinformował cytowany w komunikacie prasowym Henryk Baranowski, prezes PGE.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL