Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Państwowš energetykę dzieli podatek dla farm

Bloomberg
Ustawa wiatrakowa wcišż budzi emocje. Nie wszyscy widzš podstawy do płacenia wyższej daniny od elektrowni wiatrowej.

Rozbieżnoœci sš także wœród spółek Skarbu. Wynikajš z przyjęcia odmiennej interpretacji zapisów tzw. ustawy wiatrakowej w zakresie podatku.

Wiatraki rozwijały się najszybciej
Rzeczpospolita

Polska Grupa Energetyczna, posiadajaca 530 MW, deklaruje uiszczanie wyższej daniny, tj. nie tylko od częœci budowlanej, ale także od częœci technicznej. Z szacunków analityków wynika, że oznacza to zwiększenie podatku o 40–50 mln zł.

Trzykrotnie wzroœnie należnoœć w innogy Polska (d. RWE). Co prawda nie jest to spółka kontrolowana przez polski rzšd, ale też ma pokaŸne portfolio wiatraków.

– Będšc œwiadomym wštpliwoœci interpretacyjnych, podjęliœmy decyzję o opłaceniu podatku od nieruchomoœci według wyższej stawki, tzn. od całej turbiny, a następnie ubieganiu się o zwrot nadpłaconego podatku po weryfikacji należnej jego wysokoœci – usłyszeliœmy w innogy. Ale o indywidualne interpretacje do wójtów spółka nie wystšpiła.

Z takimi zwrócił się do samorzšdów Tauron nadzorowany jak PGE przez Ministerstwo Energii. – Przyjęliœmy założenie, że zmiana prawa budowlanego oraz przepisy tzw. ustawy wiatrakowej nie sš elementem prawa podatkowego. Wysłaliœmy deklaracje, naliczajšc należnoœć według dotychczasowych zasad, a jednoczeœnie – by uniknšć kontroli – wysłaliœmy proœby do gmin o interpretacje indywidualne – mówi Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansowych spółki. Odpowiedzi spodziewa się dopiero w maju. I liczy na przychylnoœć gmin. Chodzi o ok. 17 mln zł. Także Polenergia płaci po staremu. Z kolei Energa i Enea nie odpowiedziały na pytania o przyjętš interpretację.

– Ta rozbieżnoœć, także wœród spółek Skarbu Państwa, tylko potwierdza nasz poglšd o nieprecyzyjnie sformułowanych przepisach ustawy wiatrakowej. Ta ustawa nie reguluje kwestii podatkowych – mówi Kamil Szydłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. Zauważa brak woli zajęcia się sprawš przez organy administracji centralnej.

Ministerstwo Finansów chce, by sprawę rozstrzygały sšdy. Pierwszy wyrok – niekorzystny dla inwestorów – już jest w Bydgoszczy. Kolejny szykuje się w najbliższych tygodniach w Łodzi. Fali wyroków branża spodziewa się w II półroczu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL