Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGNiG zwiększy wydobycie na Podkarpaciu

Bloomberg
Spółka szacuje, że ze złoża Przemyœl pozyska o około 20 mld m szeœc. więcej gazu niż wczeœniej szacowano. W okolicy poszukuje też nowych złóż.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo szacuje, że gazonoœne złoże Przemyœl może zawierać o prawie 25 proc. więcej surowca nadajšcego się do wydobycia, niż dotychczas sšdzono. Do takich wniosków doszli specjaliœci spółki po wykonaniu badań sejsmiczne 3D. Teraz majš być one potwierdzone wykonaniem kolejnych odwiertów. - Analiza danych geologicznych, na postawie zdjęcia sejsmicznego 3D i trzech pierwszych odwiertów, pozwala wstępnie oszacować potencjał złoża Przemyœl na prawie 20 mld m szeœc. gazu więcej, niż do tej pory uważaliœmy. Prowadzimy wiercenia, które majš zweryfikować obliczenia potencjału zasobów - mówi cytowany w komunikacie prasowym Piotr WoŸniak, prezes PGNiG.

Do tej pory koncern wykonał trzy odwierty do głębokoœci tzw. horyzontu VIIIa. Ich wyniki były pozytywne. Firma informuje, że w trakcie prób uzyskano przypływy błękitnego paliwa w granicach 100 - 150 m szeœc. na minutę. Obecnie na różnym etapie przygotowania jest około 20 kolejnych odwiertów.

Do niedawna złoże Przemyœl uznawano za złoże znajdujšce się w schyłkowej fazie eksploatacji. Wiele lat temu jego zasoby oszacowano na 72 mld m szeœc. gazu. Z tego już ponad 65 mld m szeœc. zostało wydobyte. - Jeżeli testy wydobywcze potwierdzš nasze przypuszczenia, będzie to niezwykle istotne również z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chociaż PGNiG z powodzeniem dywersyfikuje kierunki importu gazu, uważamy, że własne, krajowe zasoby surowca sš najtańszym i najpewniejszym Ÿródłem jego pozyskiwania - twierdzi WoŸniak. Dodaje, że to próba odwrócenia tendencji spadkowej w udokumentowanych zasobach wydobywczych.

Od niedawna PGNiG w prowadzonych poszukiwaniach na szerokš skalę wykorzystuje metodę zdjęć 3D, aby okreœlić budowę geologicznš potencjalnego obszaru wydobycia. Takie badania prowadzone sš również w rejonie Kramarzówka i Rybotycze-Fredropol znajdujšce się w bezpoœrednim sšsiedztwie złoża Przemyœl. Łšczny obszar objęty badaniami 3D w tych trzech lokalizacjach sięga 1,3 tys. km kw. Dodatkowo badania realizowane na terenach pomiędzy Sanokiem a Ustrzykami Dolnymi obejmujš 469 km kw. Jeszcze w tym roku PGNiG rozpocznie zdjęcie 3D na kolejnym fragmencie obszaru województwa podkarpackiego. Badania zaplanowane sš w okolicy Lubaczowa i będš prowadzone na powierzchni około 301 km kw.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL