Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tchórzewski: rynek mocy zwiększy bezpieczeństwo i przyczyni się do modernizacji sektora

Fotorzepa, Robert Gardziński
– Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski po ogłoszonej przez Komisję Europejskš notyfikacji rynku mocy dla Polski i innych europejskich krajów. - To rozwišzanie zapewni stabilne dostawy pršdu do gospodarstw domowych. Przyczyni się także do modernizacji polskiej energetyki – dodał szef resort.

Rynek mocy jest mechanizmem będšcym systemowym narzędziem wspierajšcym inwestycje w moce wytwórcze. Zdaniem Ministerstwa może tez pomóc w transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. „Dzięki temu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju" – czytamy na stronach resortu.

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Nowe przepisy wprowadzajš mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędš się trzy aukcje główne dla okresów dostaw przypadajšcych na lata 2021–2023. Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się dnia 3 kwietnia br., a certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się w dniu 5 wrzeœnia br.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ten poniedziałek rozpoczęły konsultowanie z rynkiem regulaminu dla planowanych aukcji.

Na razie nie wiadomo, przez jaki czas będziemy mogli organizować aukcje dla nowych elektrowni węglowych. Akceptacja Brukseli zawiera bowiem klauzulę warunkowš. Zatwierdzone 7 lutego 2018 r. mechanizmy mocy dla państw europejskich będš musiały być poddane weryfikacji po wejœciu w życie rozporzšdzenia będšcego częœciš tzw. pakietu zimowego. Wprowadza ono limity dla udzielania pomocy publicznej dla jednostek wysokoemisyjnych. Ostateczna wersja rozporzšdzenia „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" jest w fazie negocjacji. Wstępny próg wskazywał na limit 550 g CO2 na kWh, co eliminowało węgiel.

Z kolei Tchórzewski jeszcze w grudniu zapewniał, że uzgodnienia Warszawy z Bruksela mówiš o tym, że nowe inwestycje węglowe w moce wytwórcze nie będš objęte rynkiem mocy dopiero po 2025 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL