Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Daniel Obajtek stanie na czele Orlenu

materiały prasowe
Dotychczasowy prezes Energi, Daniel Obajtek złożył rezygnację z funkcji. Powód? Od 6 lutego ma kierować największym koncernem paliwowym, czyli PKN Orlen.

Obajtek był prezesem gdańskiego koncernu energetycznego zaledwie przez rok. Przed przyjœciem do Energi zasiadał w fotelu prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednak znaczšca częœć jego kariery była zwišzana z funkcjami w samorzšdach. W latach 2002-2006 był radnym gminy Pcim, a następnie od 2006 do 2015 roku wójtem tejże gminy.

Jednš z jego pierwszych inicjatyw w roli prezesa Energi było rozpoczęcie restrukturyzacji grupy. Jej pierwsze efekty były widoczne już pod koniec 2017 r. Do końca grudnia zlikwidowano jednš trzeciš z 44 funkcjonujšcych wczeœniej w ramach grupy spółek. Do końca 2018 roku zostanie ich tylko około dwudziestu.

Czytaj także: Jasiński był zbyt niezależny

Dał się też poznać jako inicjator zmian przyczyniajšcych się do dalszego pogorszenia kondycji farm wiatrowych. We wrzeœniu 2017 r. Energa uznała za nieważne wszystkie długoterminowe kontrakty na odbiór zielonych certyfikatów (stanowiš wsparcie dla branży odnawialnych Ÿródeł energii – red.). Obecnie spółka prowadzi negocjacje z niektórymi producentami ekoenergii, ale z większoœciš z nich jest w sporze prawnym.

Czytaj także wywiad z Danielem Obajtkiem, jako prezesem Energi z 29 stycznia 2017 r.: Energa w przebudowie

To także z jego inicjatywy w Sejmie pojawił się poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE, który wszedł w życie w lipcu 2017 r. Na mocy noweli zmieniono metodę obliczania stałej dotšd opłaty zastępczej (przedsiębiorcy muszš jš płacić jeœli nie wypełniajš ustalonego na każdy rok obowišzku w zakresie OZE tj. nie produkujš wystarczajšcej iloœci zielonej energii).

Ustawa ta zyskała miano LEX Energa.

Ostatnio gdański koncern pochwalił się dobrymi szacunkowymi wynikami za 2017 r. Grupa w ubiegłym roku zwiększyła iloœć produkowanej energii o 9 procent. Nastšpił też wzrost iloœci energii dystrybuowanej (o 2 proc.), a także wzrost sprzedaży detalicznej (o 5 proc.). Szacunkowa EBITDA grupy za 2017 r. przekroczyła 2,16 mld zł, co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Z sektorem paliwowym Obajtek nie miał wiele wspólnego. Sprawował jednak funkcję przewodniczšcego rady nadzorczej Lotos–Biopaliwa – spółki należšcej do gdańskiej rafinerii Lotos.

Obajtek na stanowisku prezesa PKN Orlen zastšpił Wojciecha Jasińskiego, który kierował płockš rafineriš od grudnia 2015 r. Wraz z nim rada nadzorcza Orlenu odwołała wiceprezesa Mirosława Kochalskiego (w zarzšdzie Orlenu od lutego 2017 r.) oraz Marię Sosnowskš (od czerwca 2017 r.), która pełniła funkcję członka zarzšdu ds. inwestycji i zakupów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL