Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Opóźnienia przy sztandarowej inwestycji Lotosu

Bloomberg
Projekt EFRA nie zostanie zrealizowany na czas. W efekcie koncern w tym roku może zapomnieć o wzroœcie marży rafineryjnej o 2 USD na każdej baryłce ropy.

Zarzšd Lotosu poinformował o urzeczywistnieniu się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowoœci operacyjnej instalacji koksowania, która powstaje w gdańskiej rafinerii. Tym samym spodziewane efekty ekonomiczne wynikajšce zakończenia prac przy projekcie EFRA, sztandarowej inwestycji koncernu, nie pojawiš się w pełnej zakładanej wysokoœci w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 r. - Należy podkreœlić, że przesunięcie w czasie zakończenia projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżšcš kondycję finansowš Grupy Lotos - przekonuje jednoczeœnie spółka w komunikacie prasowym.

Przypomina, że inwestycja jest realizowana w ramach kontraktów według formuły „pod klucz” przez włoskš firmę KT (Kinetics Technology). Grupa Lotos już w paŸdzierniku informowała o otrzymaniu od tego podmiotu informacji o ryzyku niedotrzymania umownego terminu uzyskania tzw. statusu RFSU (ang. ready for start up, czyli gotowoœci do uruchamiania). Obie strony kontraktu cały czas sš w kontakcie i prowadzš rozmowy dotyczšce wdrażania niezbędnych działań mogšcych pozytywnie wpłynšć na czas realizacji inwestycji. Na koniec grudnia projekt EFRA był zaawansowany w 90 proc. Koszt jego realizacji szacowany jest na 2,3 mld zł.

Projekt EFRA, czyli efektywna rafinacja, polega na budowie kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowie lub modernizacji istniejšcych instalacji i obiektów, dzięki którym ma znacznie pogłębić się przerób ropy. W rezultacie Grupa Lotos chce wytwarzać dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej iloœci przerabianej ropy. Koncern zakłada, że po uruchomieniu instalacji projektu EFRA marża przerobowa zwiększy się o około 2 USD na baryłce.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL