Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Małpa z Indonezji wybrana "Osobowościš Roku"

Aktywista PETA w czasie protestu przeciwko noszeniu futer naturalnych
AFP
Organizacja PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierzšt) wybrała pochodzšcego z Indonezji makaka o imieniu Naruto na "Osobowoœć roku" (ang. Person of the Year). Œwiat usłyszał o Naruto w zwišzku ze sprawš o prawa autorskie do zdjęcia, jakie zrobiła sobie małpa.

W 2011 roku Naruto nacisnšł migawkę aparatu brytyjskiego fotografa Davida Slatera wycelowanego w jej stronie wykonujšc sobie serię autoportretów (tzw. selfie).

Zdjęcia szybko zdobyły popularnoœć w sieci. Wtedy PETA złożyła w sšdzie pozew o uznanie autorskich praw osobistych małpy, która - zdaniem przedstawicieli organizacji - powinna być podpisywana jako autor zdjęcia a także powinna zostać uznana za jego właœciciela.

"Historyczne selfie Naruto dało asumpt do podważenia naszych poglšdów na to, kogo uważamy za osobę a kogo nie i zaowocowała pierwszym w historii pozwem, w którym zwierzę jest wskazywane jako posiadacz prawa własnoœci, a nie własnoœć" - uzasadniła wybór Naruto na "Osobowoœć Roku" Ingrid Newkirk, założycielka organizacji PETA.

Slater utrzymywał, że to on jest posiadaczem praw do zdjęcia, ponieważ to on stworzył warunki do jego wykonania - ustawiajšc statyw i aparat. Fotograf wygrał sprawę w sšdzie I instancji, ale PETA odwołała się do sšdu wyższego szczebla.

Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodš - Slater obiecał przekazywać 25 proc. zysków z każdej sprzedaży zdjęcia na działania zmierzajšce do uratowania œrodowiska naturalnego makaków w Indonezji.

ródło: AFP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL