Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli 2017

aktualizacja: 22.08.2017, 13:07
Foto: Fotolia

Czego i jak mają się uczyć dzieci w przedszkolu i 8-letniej podstawówce? Gotowe są już wszystkie dokumenty potrzebne nauczycielom, aby uczyć w nowym systemie szkolnym. Mogą się z nimi zapoznać także rodzice.

REDAKCJA POLECA
21.09.2017
Informacja publiczna: MEN musi ujawnić autorów podstawy programowej - wyrok WSA
30.08.2017
Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny
29.08.2017
Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018 - informator MEN
29.08.2017
Reforma edukacji: najważniejsza zmiana w nowym roku szkolnym
29.08.2017
RPO: za mało o prawach człowieka w nowej podstawie programowej
28.08.2017
Konkursu na dyrektora szkoły nie ogłasza się w czasie trwania kadencji
19.07.2017
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia - MEN czeka na opinie
26.05.2017
Egzamin 8-klasisty będzie trwał trzy kolejne dni
28.04.2017
HFPC: Nowa podstawa programowa dla przedszkoli narusza prawa niepełnosprawnych dzieci
25.04.2017
Na lekcjach WF w szkole pojawi się taniec
13.03.2017
Joanna Kluzik-Rostkowska: Reforma dewastuje system edukacji
20.02.2017
Anna Zalewska: Luki w programie wypełni życie pozaszkolne
14.02.2017
Nowa podstawa programowa dla szkół - co podpisała minister Zalewska
23.01.2017
Dyrektor LO: zbyt sztywne ramowe plany nauczania
21.01.2017
Reforma edukacji: plany nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej
17.01.2017
Reforma edukacji - uwagi do podstawy programowej siódmych klas
30.12.2016
Projekt podstawy programowej - kanon lektur szkolnych
01.12.2016
Podstawa programowa w 8-letniej podstawówce - MEN zaprasza do konsultacji
16.09.2016
MEN: egzamin z czterech przedmiotów na koniec ósmej klasy
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?

Już od 1 września 2017 r.   do planów nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej będą włączane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII. Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

O tym, ile godzin zajęć w tygodniu z poszczególnych przedmiotów będą miały dzieci decydują ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektor szkoły  opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zobacz Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1 września wchodzi też w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające m.in. liczebność klas i sytuacje w których dyrektor szkoły musi zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Z kolei minimalny zakres celów kształcenia i treści nauczania zawiera podstawa programowa. To z niej wiadomo, czego mają być nauczane dzieci.


Dokumenty zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem oraz treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej,  a także podstawę programową kształcenia specjalnego przygotowało MEN we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Podstawa programowa z komentarzem (pliki pdf):

- Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (2 MB)

- Kształcenie specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (3 MB)

- dla 19 przedmiotów w szkole podstawowej:

Biologia (2 MB)

Chemia (2 MB)

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 MB)

Etyka (738 KB)

Fizyka (4 MB)

Geografia (3 MB)

Historia (3 MB)

Informatyka (4 MB)

Język polski (1 MB) - w środku lista lektur szkolnych

Język obcy nowożytny (4 MB)

Język mniejszości narodowej lub etnicznej (2 MB)

Matematyka (5 MB)

Muzyka (2 MB)

Plastyka (3 MB)

Przyroda (2 MB)

Technika (3 MB)

Wiedza o społeczeństwie (2 MB)

Wychowanie do życia w rodzinie (2 MB)

Wychowanie fizyczne (3 MB)

Zobacz całe rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

POLECAMY

KOMENTARZE