Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Regiony Unii Europejskiej za artykułem 7

stock.adobe.com
Przedstawiciele regionów UE popierajš Brukselę w sporze z Warszawš o praworzšdnoœć. Apelujš jednak, żeby w ramach sankcji nie zabierać Polsce funduszy.

Korespondencja z Brukseli

Komitet Regionów, unijna instytucja gromadzšca przedstawicieli regionów i władz lokalnych UE, przyjęła w czwartek rezolucję wspierajšcš uruchomienie wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu, czyli stwierdzenie, że w naszym kraju zagrożona jest praworzšdnoœć.

– Unia jest oparta również na wartoœciach – mówił Luc Van den Brande, polityk belgijski. Polacy w KR albo głosowali przeciw, głównie ci zwišzani z PiS, albo wstrzymali się od głosu. Adam Banaszak (Porozumienie), wiceprzewodniczšcy sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, przekonywał, że Komisja nie ma racji, i argumentował, że przedstawiciele regionów nie powinni się wypowiadać na ten temat.

Ostatecznie jednak rezolucja została przyjęta. Zawiera ona jednak ważny paragraf mówišcy o tym, żeby nawet w wypadku sporu o praworzšdnoœć regiony nie były karane za politykę rzšdu i nie odbierano im pieniędzy z polityki spójnoœci. – Do tej pory udawało się zablokować głosy idšce w przeciwnš stronę, np. ze strony włoskich regionów. Uważajš, że skoro nie pomagamy im w polityce migracyjnej, to pienišdze powinno się zabrać Polsce, a dać Włochom na radzenie sobie z imigrantami – mówi „Rzeczpospolitej” Marek WoŸniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Komitet Regionów jest instytucjš doradczš. Jego głos może być jednak brany pod uwagę w debacie nad politykš spójnoœci, dlatego istotny jest jego sprzeciw wobec karania Polski.

Warto jednak zauważyć, że pojawiła się w czasie obrad, odrzucona potem w głosowaniu, poprawka o ukaraniu Polski odebraniem funduszy, autorstwa polityków z grupy liberalnej.

Ponadto rezolucja nie mówi o karaniu ex post, natomiast w Brukseli coraz częœciej mówi się o warunkowoœci ex ante. Czyli nie o odbieraniu funduszy, ale o ustanowieniu praworzšdnoœci jednym z kryteriów przyznawania całoœci lub częœci unijnych funduszy.

Do tej pory Komitet Regionów sprzeciwiał się jakiejkolwiek warunkowoœci, na którš regiony nie majš wpływu: czy to makroekonomicznej, jak poziom deficytu budżetowego, czy politycznej, jak praworzšdnoœć.

W maju Komisja Europejska przedstawi projekt wieloletniego budżetu na okres po 2020 roku, wtedy regiony będš mogły wypowiedzieć się na temat zaproponowanych kryteriów rozdysponowania pieniędzy.

O Polsce mówiono też w czwartek w Parlamencie Europejskim. Konferencja Przewodniczšcych, czyli organ PE gromadzšcy szefów wszystkich grup politycznych, zdecydował o przekazaniu na sesję plenarnš wniosku o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczšcego Parlamentu Europejskiego. Polityk PiS miałby być w ten sposób ukarany za wypowiedŸ dotyczšcš eurodeputowanej Róży Thun z Platformy. Komentujšc jej występ w programie dotyczšcym Polski, wyemitowanym przez francusko- -niemieckš telewizję Arte, porównał jš do „szmalcowników”. Głosowanie w sprawie Czarneckiego odbędzie się w Parlamencie 8 lutego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL