Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Sšd: warszawska szkoła musi przeprosić ucznia za homofobię

Adobe Stock
Sšd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie przeœladowania ucznia z powodu jego orientacji seksualnej – informuje Kampania Przeciw Homofobii.

Sprawa dotyczyła Jakuba, ucznia jednej z warszawskich szkół œrednich, który otwarcie mówił o tym, że jest gejem.

Jak podaje Kampania Przeciw Homofobii (KPH) nastolatek był regularnie szykanowanych przez rówieœników. Szkolni koledzy wyzywali go od „pedałów", „ciot" i „pedofili". Wyœmiewali i obrzucali resztkami owoców, gumkami i długopisami. Notorycznie chowano mu plecak, a na szkolnym korytarzu rozklejano homofobiczne naklejki.

Trzy lata po skończeniu szkoły Jakub zdecydował się wnieœć sprawę do sšdu. Z pomocš prawników Kampanii Przeciw Homofobii, której był już wtedy pracownikiem, wytoczył szkole proces. Pozew przeciwko szkole zawierał zarzut naruszenia jego dóbr osobistych. Żšdał publikacji przeprosin.

Sšd Okręgowy w Warszawie orzekł, że szkoła naruszyła dobra osobiste swojego byłego ucznia i zobowišzał jš do opublikowania przeprosin m.in. na jej stronie internetowej. W uzasadnieniu wyroku sšd wskazał m.in. że „obiektywnie patrzšc używanie wulgaryzmów takich jak „pedał, ciota, (...) homoœ, pedofil, pedzio" nie jest przejawem realizacji wolnoœci słowa, czy prawa do krytyki, lecz poniżajšcym, wyszydzajšcym i szkalujšcym godnoœć człowieka zachowaniem, nie majšcym żadnego racjonalnego usprawiedliwienia". Szkoła wniosła od wyroku apelację. Sšd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok i na stronie internetowej pojawiły się przeprosiny.

- To co jest w tym rozstrzygnięciu szczególnie istotne, to nazwanie przez sšd problemu homofobii po imieniu oraz przypomnienie, że do obowišzków szkół publicznych należy aktywne przeciwdziałanie temu zjawisku – mówi adw. Paweł Knut, prawnik KPH.

Zdaniem KPH wyrok należy nazwać historycznym – jak dotšd jest to pierwsza sprawa, w której sšd skazał szkołę za brak przeciwdziałania homofobii wœród uczniów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL