Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Rolnicy nie sš skazani tylko na banki spółdzielcze

Bloomberg
Finansowanie agro nie jest jeszcze w bankach standardem, ale staje coraz popularniejsze. Kilka komercyjnych instytucji ma nawet bardzo rozbudowanš ofertę.

Najwięcej możliwoœci wyboru prowadzšcy działalnoœć rolniczš majš nie tylko w specjalizujšcych się w obsłudze agro BGŻ BNP Paribas i Credit Agricole, ale również w Alior Banku, Pekao, BZ WBK i mBanku. BGŻ BNP Paribas wiosnš zdecydował się nawet na poszerzenie dotychczasowej oferty o kredyt konsolidacyjny przeznaczony dla wszystkich prowadzšcych działalnoœć rolniczš bez względu na jej formę prawnš. Skorzystać mogš więc z niego zarówno rolnicy indywidualni, jak i spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie produkcyjne.

Jeden kredyt, jedna rata

Kredyt konsolidacyjny to znakomite rozwišzanie dla wszystkich, którzy majš kilka zobowišzań przeznaczonych wczeœniej na cele zwišzane z prowadzonš produkcjš rolnš wobec instytucji finansowych i Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Dzięki niemu ma się jeden kredyt zamiast kilku z jednym terminem spłaty, wydłużony okres kredytowania i – co się z tym wišże – niższe raty. Można też liczyć na dodatkowe pienišdze na prowadzenie cele zwišzane z gospodarstwem.

Zobowišzania konsoliduje się poprzez zacišgnięcie jednego z kredytów oferowanych przez BGŻ BNP Paribas: kredytu na finansowanie gospodarstw rolnych Agro Progres przy refinansowaniu kredytów na cele inwestycyjne, kredyt w rachunku bieżšcym Agro Ekspres lub kredytu obrotowego Rzeczówka w przypadku refinansowania kredytów obrotowych. Instytucje finansowe często stawiajš warunki wczeœniejszej spłaty zacišgniętych kredytów, ale BGŻ BNP Paribas zapewnia, że może sfinansować opłaty zwišzane z wczeœniejszš spłatš przejmowanych zobowišzań. Ma jednak też swoje warunki – jeżeli konsolidacja dotyczy zadłużeń finansujšcych nieruchomoœci rolnych lub gdy zobowišzania sš spłacane kredytem Agro Ekspres, potrzebne jest zabezpieczenie hipotekš. W pozostałych przypadkach zabezpieczenie jest ustalane indywidualnie. Maksymalnie można uzyskać 4 mln zł ze spłatš rozłożonš na 30 lat.

Agro w departamencie

Rolnicy chętnie korzystajš z oferty banków komercyjnych, o czym œwiadczy rosnšce zainteresowanie tych instytucji agrofinansowaniem. W niektórych, jak np. Raiffeisen Polbanku, producenci produktów rolnych sš tak samo traktowani jak klienci korporacyjni, w innych, jak w Alior Banku, powstajš specjalne departamenty specjalizujšce się w obsłudze klientów w coraz mocniejszej branży rolno-spożywczej. Bank stworzył też kompleksowš ofertę, z której mogš korzystać nie tylko przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, ale również rolnicy indywidualni. W ofercie jest nie tylko konto AgroPartner, które może być darmowe, jeżeli będzie na nie wpływało przynajmniej 2,5 tys. zł miesięcznie, paleta produktów kredytowych, ale również faktoring. Nie ma też znaczenia wielkoœć przedsiębiorstwa ani popularna specjalizacja. Często finansowane sš uprawy i hodowle niszowe, takie jak plantacja żurawiny czy hodowla przepiórek. Kredyty sš udzielane w złotych, euro, dolarach, funtach brytyjskich i we frankach szwajcarskich.

Usługi w pakiecie

Kilka banków stworzyło całe pakiety usług przeznaczonych dla klientów agro. W BGŻ BNP Paribas jest to Pakiet Agro Biznes, który obejmuje konto – niestety płatne miesięcznie 10 zł, rachunek lokacyjny Agro Eskalacja, lokaty i bonus w postaci zwrotu 1 proc. wartoœci opłaconych w miesišcu kartš – w sumie do 100 zł. Jest też oferta dla mniejszych - Agro Lider MSP.

W BZ WBK i Agro Pakiecie konto może być darmowe, jeżeli będzie na nim saldo wynoszšce co najmniej 5 tys. zł. Jego posiadacze mogš korzystać z kredytu w rachunku bieżšcym, obrotowego, inwestycyjnego oraz finansowania unijnego. Majš też możliwoœć zabezpieczenia kredytów gwarancjami BGK de minimis, COSME i FPK Polfund oraz możliwoœć negocjowania indywidualnego oprocentowania lokat terminowych.

Pekao stawia mniejsze warunki dotyczšce ominięcia opłaty za konto w Pakiecie Mój Biznes Agro przeznaczonym dla rolników indywidualnych oraz firm z branży rolno-spożywczej. Wystarczy 1 tys. zł wpływu co miesišc, aby było darmowe. Bezpłatna może też być karta, jeżeli zawrze się transakcje za przynajmniej 300 zł miesięcznie.

Proste zasady

Najprostsze do uzyskania sš kredyty w rachunku bieżšcym. W Pekao można starać się o finansowanie wynoszšce do 10 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy. Wszystko więc zależy od wielkoœci produkcji. Kredyt jest przyznawany na rok, ale z możliwoœciš odnawiania. W Credit Agricole można dostać 2 mln zł na 5 lat a w mBanku nawet 5 mln zł, potrzebne jest jednak zabezpieczenie hipoteczne.

Mało formalnoœci wymagajš również pożyczki ekspresowe. W BGŻ BNP Paribas starajšcy się o Kredyt Agro Ekspres nie muszš przedstawiać zaœwiadczeń z KRUS-u, urzędu gminy i urzędu skarbowego. Niepotrzebne sš też zabezpieczenia majštkowe. Dostać można do 2 mln zł na pięć lat. Zabezpieczeń nie wymaga też Pożyczka Agro w Credit Agricole, wynosi jednak maksymalnie 150 tys. zł ze spłatš rozłożonš na dwa lata. Jeszcze niższe finansowanie można uzyskać w Pekao w ramach Pożyczki Ekspresowe Agro – 100 tys. zł, ale ze znacznie wygodniejszym okresem spłaty, który może wynosić nawet pięć lat.

Znacznie wyższe kwoty – podobnie jak w przypadku finansowania firm – można uzyskać dzięki kredytom inwestycyjnym przyznawanym na znacznie dłuższe okresy – od 7 do 30 lat, choć aż takie długie terminy spłat oferuje jedynie BGŻ BNP Paribas i Credit Agricole.

Nietypowe finansowanie

Pekao specjalizuje się też w finansowaniu sprzedaży w sektorze rolno-spożywczym. Finansuje zarówno dostawców, jak i odbiorców. Pierwsi otrzymujš pienišdze za wystawione faktury przed terminem płatnoœci, a drudzy spłacajš otrzymanš od dostawcy fakturę po terminie płatnoœci. Dostawcy poprawiajš sobie w ten sposób płynnoœć finansowš i zapewniajš terminowy lub nawet wczeœniejszy wpływ gotówki za faktury wystawione z odroczonym terminem płatnoœci. Majš też możliwoœć oferowania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego. Odbiorcy zapewniajš sobie natomiast terminowe rozliczanie zobowišzań wobec dostawców i możliwoœć dodatkowego okresu finansowania.

BZ WBK finansuje np. płatnoœci VAT. Kredyt Agro Pomostowy przyznawany jest do wysokoœci 100 proc. podatku przysługujšcego do zwrotu a termin spłaty kapitału pokrywa się z przewidywanym terminem tego zwrotu. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL