Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Jeden Ślad zbuduje w miastach sieć skuterów elektrycznych

Twórcy Jednego Œladu chcš zmienić sposób podróżowania w miastach.
materiały prasowe
Innowacyjne rozwišzanie transportowe polskiego startupu ma być alternatywš dla autobusu, taksówki czy służbowego auta. Sięgnęły po nie już m.in. Uber, KFC czy PizzaHut. Projektem zainteresowała się też Poczta Polska.

Wystarczy œcišgnšć specjalnš aplikację i zarejestrować się w systemie, by korzystać z sieci miejskich skuterów Jeden Œlad. Warszawski startup uruchomił jš w maju br., umożliwiajšc (na razie mieszkańcom stolicy) wynajem pojazdu na zasadach zbliżonych do wypożyczalni rowerów Veturilo. Z tš różnicš, że skutery nie majš okreœlonych stacji, w których trzeba je parkować. Jeœli chcemy szybko przejechać w mieœcie z punktu A do punktu B, wystarczy zlokalizować skuter na mapie w aplikacji, uruchomić go z poziomu telefonu (rolę kluczyka pełni aplikacja), a po dojechaniu do celu zostawić go w dowolnym miejscu. – To rozwišzanie bez zobowišzań. Rozliczanie przejazdów następuje jedynie za minuty jazdy, przy czym pierwsze dwie zawsze sš gratis – mówi Łukasz Banach, współtwórca tego przedsięwzięcia.

Skutery sš ekologiczne, bo zasilajš je silniki elektryczne. Przez to sš oszczędne. Za minutę jazdy trzeba zapłacić 69 groszy. W przypadku miesięcznego abonamentu cena spada do 35 groszy.

Kuszš biznes

W Warszawie w sieci jest już 100 skuterów, z których mogš korzystać mieszkańcy i odwiedzajšcy stolicę. Ale Jeden Œlad swoje pojazdy, wraz z systemem informatycznym do zarzšdzania flotš oferuje również biznesowi. Rozwišzaniem zainteresowały się m.in. firmy kurierskie i dostawcy jedzenia, w tym AmRest (KFC, Burger King, PizzaHut) czy Uber. Warszawski startup przykuł również uwagę Poczty Polskiej, która zaprosiła go do swojego akceleratora. – Przeciętnie kurier robi po mieœcie 150 km dziennie. Miesięcznie paliwo dla skutera w tym wypadku kosztuje około 1 tys. zł. My oferujemy jednoœlad w stałym abonamencie 500–650 zł, z pakietem baterii, obrendowaniem pojazdu w firmowych barwach, a nawet z indywidualnie projektowanymi kuframi transportowymi – podkreœla Łukasz Banach.

Model biznesowy spółki okazał się trafiony. Wpisał się w dynemicznie rozwijajšce się trendy elektromobilnoœci i współdzielenia. Startup, którego wycena zbliża się już do 7 mln zł, rozmawia o współpracy z kolejnymi sieciami gastronomicznymi, hipermarketami, firmami kurierskimi, a nawet korporacjami, które chcš zaoferować taki transport swoim pracownikom. Sieć skuterów w przyszłym roku ma być dostępna również dla mieszkańców Krakowa, Katowic, czy Trójmiasta. W Warszawie rozszerzona będzie do 300–400 pojazdów (w 2019 r. ma ich być 500). W sumie na ulicach w 2018 r. Jeden Œlad planuje mieć 1 tys skuterów.

Remedium na korki

Łukasz Banach, wraz z trójkš znajomych: Karolinš Sikorskš, Grzegorzem Ksišżczykiem i Marcinem Brzeskim, na pomysł takiego biznesu wpadł w 2015 r. – Zrodził się on jako remedium na problemy miast z korkami i smogiem. Badania pokazujš, że tylko co pište auto w mieœcie wiezie więcej niż jednš osobę. To marnotrawstwo na drodze. Co więcej, 30 proc. kierowców odpowiedzialnych w aglomeracjach za korki to osoby poszukujšce miejsc parkingowych – wylicza współtwórca Jednego Œladu.

Projekt sieci elektrycznych skuterów miał rozwišzać te problemy i stanowić skutecznš alternatywę dla autobusów, taksówek, a nawet służbowych samochodów. – O tym, że powinniœmy iœć w tym kierunku przekonaliœmy się po wizycie w Chinach, gdzie wszyscy jeżdżš elektrycznymi skuterami. Sprzedaje się ich tam 30-50 mln rocznie – podkreœla Łukasz Banach.

Wiele czasu twórcom Jednego Œladu zabrało znalezienie odpowiedniego skutera. – Testowaliœmy rozwišzania m.in. w USA, Chinach i Indiach. Szukaliœmy prostej konstrukcji, taniej i łatwej w naprawie, ale odpornej na warunki atmosferyczne. Ostatecznie zdecydowaliœmy się stworzyć własny model. Zbudował go dla nas – na bazie chińskiej konstrukcji – łódzki producent TrybECO, w zamian za częœć udziałów w spółce – wspomina nasz rozmówca.

Dziœ startup, który tworzy 18-osobowy zespół, wchodzi na kolejny etap. Za poœrednictwem internetowej platformy crowdfundingu udziałowego do końca br. chce zebrać 300 tys. zł na rozwój konstrukcji skuterów i systemu informatycznego.

Opinia

Łukasz Zgiep, dyrektor zarzšdzajšcy, platforma Crowdway.pl

Sektor tzw. usług sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia w transporcie rozwija się bardzo dynamicznie. Przykładem sš takie firmy, jak Panek, Traficar, Nextbike, Ofo, Vozilla, Omni, 4mobility, Acro, Blinkee czy właœnie JedenŒlad. Większoœć z nich powstała tylko w cišgu ostatniego roku. Modele biznesowe sharing economy, takie jak car sharing, bike shairng oraz scooter sharing wchodzš do coraz większej liczby miast na całym œwiecie, w tym również w naszym kraju. Według raportu Innoz, liczba systemów scooter sharing na œwiecie co roku się podwaja. Œwiadczy to o dużym zainteresowaniu użytkowników oraz o potencjale, jaki leży w tej niszy. Scooter sharing optymalizuje znaczšco sposób poruszania się po mieœcie w myœl idei: szybko, ekologicznie i ekonomicznie. Jestem przekonany, że rynek usług sharing economy w najbliższych latach będzie nadal dynamicznie się rozwijał, szczególnie, że przyczynia się do zmniejszenia zarówno korków, jak i smogu oraz hałasu w aglomeracjach.

Software sercem systemu Jeden Œlad

Największš wartoœciš w projekcie Jeden Œlad nie sš wcale skutery, ale system informatyczny. Rozwijane przez startup rozwišzanie zawiera pełnš telematykę (jest w stanie na bieżšco monitorować lokalizację pojazdów czy stan baterii), aplikacje dla użytkowników i serwisantów, cyfrowy system rozliczeniowy, ale również warstwę analitycznš. Ta ostatnia jest szczególnie cenna, pozwala bowiem agregować interesujšce, zanonimizowane dane o użytkownikach, ale również bieżšce informacje o korkach, czy nawet warunkach atmosferycznych, a także tworzyć predykcje. Co więcej, software umożliwia skalowanie systemu Jeden Œlad na różne systemy flotowe, zoptymalizowane pod jednoœlady i napęd elektryczny. Cyfrowš warstwš projektu warszawskiego startupu interesujš się już np. międzynarodowe firmy leasingowe oraz dostawcy urzšdzeń telematycznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL