Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Debaty ekonomiczne

Pomysły to największy atut firm

Uczestnicy debaty dyskutowali na temat wpływu kapitału intelektualnego na jakoœć produktów i usług firm.
materiały prasowe
Skuteczne metody zarzšdzania w firmie takimi wartoœciami, jak kapitał intelektualny, nowe technologie czy jakoœć produktów i usług zwiększajš jej konkurencyjnoœć oraz potencjał.
Europejskie Forum Jakoœci to coroczna debata, podczas której uczestnicy dyskutujš m.in. o najistotniejszych kwestiach zwišzanych z zarzšdzaniem jakoœciš produktów i usług w firmie. Takie spotkania służš wymianie idei i poglšdów oraz poznaniu najnowszych trendów i rozwišzań ułatwiajšcych firmom codziennš działalnoœć gospodarczš. Podczas ostatniej konferencji debatowano na temat zarzšdzania ryzykiem oraz kapitałem intelektualnym, społecznej odpowiedzialnoœci biznesu, polityki pracowniczej, idei smart city oraz rynku nieruchomoœci w Polsce. Wydarzenie rozpoczęło się od wystšpień prof. dr. hab. Tadeusza Sikory, kierownika Katedry Zarzšdzania Jakoœciš Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz Wioletty Urbańskiej, dyrektor biura zarzšdzania jakoœciš Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci.
Podczas panelu inauguracyjnego „Kapitał intelektualny a jakoœć" uczestnicy zastanawiali się nad potencjałem innowacji oraz ich wpływem na rynki docelowe przedsiębiorstw. W dyskursie uczestniczył m.in. dr Henryk Siodmok, prezes spółki Atlas, który podkreœlał rolę nowych technologii i demokratyzacji procesów zarzšdczych jako katalizatorów kapitału intelektualnego oraz zwiększenia konkurencyjnoœci firmy i jej potencjału. Ponadto dyskutowano nad tym, czy w ogóle istnieje i jest możliwy do okreœlenia racjonalny budżet inwestycji w kapitał intelektualny firmy pozwalajšcy na osišgnięcie oczekiwanej jakoœci produktów i usług. Dzień zwieńczyła gala, na której uhonorowani zostali laureaci tegorocznej, jubileuszowej, 10. edycji tego programu. Podczas uroczystoœci wręczono nagrody w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz system zarzšdzania. Dziesišta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarzšdzania Jakoœciš Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie trwa kolejna, 11. edycja programu. Patronem medialnym EFJ była „Rzeczpospolita".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL