Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

PESEL: GIODO sprawdzi komorników

www.sxc.hu
Sprawa masowego pobierania przez komorników danych z Rejestru PESEL wcišż budzi ogromne społeczne zainteresowanie, dlatego GIODO zbada postępowanie wybranych kancelarii.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, by wyjaœnić sytuację zwišzanš z aferš wokół PESEL. Brał m.in. udział w spotkaniu zorganizowanym 30 sierpnia 2016 r. przez Annę Streżyńskš, minister cyfryzacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz Zwišzku Banków Polskich. Z przedstawionych na nim wyjaœnień wynika, że obecnie nie ma informacji, które wskazywałyby, że doszło do udostępnienia danych z Rejestru PESEL osobom nieuprawnionym.

- Uwzględniajšc jednak wagę sprawy i ogromne społeczne zainteresowanie, jakie ona budzi, GIODO zbada legalnoœć pobierania przez kancelarie komornicze danych z Rejestru PESEL oraz kwestie ich zabezpieczeń. Będzie też w stałym kontakcie ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wyjaœnienie sytuacji - informuje GIODO.

Dodaje, że o wynikach badania zostanš poinformowane prokuratura i inne uprawnione podmioty, m.in. Ministerstwo Cyfryzacji i  Krajowa Rada Komornicza. Informacje na ten temat zostanš zamieszczone również na stronie internetowej GIODO.

Jednoczeœnie GIODO uważa, że na obecnym etapie postępowania kierowanie skarg lub pytań do GIODO jest przedwczesne. Osoby zaniepokojone możliwoœciš niezgodnego z prawem wykorzystania ich danych osobowych mogš, korzystajšc z prawa do kontroli swoich danych, co każdemu gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych, wystšpić do Ministerstwa Cyfryzacji, które jest  administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze PESEL, z wnioskiem o przekazanie informacji o podmiotach, które miały dostęp do ich danych, zweryfikować, czy podmioty te udostępniały pozyskane dane innym odbiorcom, kierujšc do nich stosowne wnioski.

ródło: GIODO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL