Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Rekordowe zadłużenie Amerykanów

123RF
Gospodarstwa domowe w Stanach Zjednoczonych na koniec pierwszego kwartału były zadłużone z tytułu kredytów hipotecznych, kart kredytowych i pożyczek samochodowych na rekordowš kwotę 12,7 bln USD. To więcej niż w poprzednim szczycie z 2008 r. Więcej również niż chiński produkt krajowy brutto i cztery razy więcej niż niemiecki PKB.

Ludzie pożyczajš na ogół nie dlatego, że sš pewni swojej finansowej przyszłoœci, a dlatego, że brakuje im na edukację, czy samochody, a niekiedy na przeżycie.

Na pierwszy rzut oka to rekordowe zadłużenie nie jest alarmujšce, jeœli weŸmie się pod uwagę wartoœć posiadanych aktywów. Wynosi ona 94,8 bln USD, głównie w wyniku wzrostu cen domów i papierów wartoœciowych. Ale z tych wzrostów korzystajš przede wszystkim najbogatsi Amerykanie – około 10 proc. społeczeństwa. Przeciętna czteroosobowa rodzina żyje od pensji do pensji.

Dla większoœci Amerykanów, których mediana dochodów po uwzględnieniu inflacji jest mniejsza niż w 1999 r. zapożyczanie się jest konieczne do utrzymania poziomu życia. Wzrost zadłużenia pomaga wyjaœnić dlaczego główne Ÿródło wzrostu gospodarczego jest słabsze niż poprzednio. Od zakończenia recesji w 2009 r. wydatki konsumpcyjne rosły œrednio o 2,4 proc., w porównaniu z 3 proc. podczas poprzedniego ożywienia i 4,3 proc. w latach 1982 – 90. JB

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL