Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Wzrost PKB Polski w 2017 wyniesie 3,6 proc.

Bloomberg
Ekonomiœci MFW prognozujš, że wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,6 proc., a deficyt sektora general government (instytucji rzšdowych i samorzšdowych) 2,9 proc.

- Realny wzrost PKB w 2017 r. przyspieszy do 3,6 proc. wspierany przez silniejszš absorpcję œrodków unijnych, solidnš konsumpcję indywidualnš i umiarkowane odbicie inwestycji prywatnych ze względu na wspierajšcy popyt zewnętrzny - napisano.

- W œrednim terminie niekorzystne tendencje demograficzne, wpłynš na dynamikę zatrudnienia i œcišgnš tempo wzrostu PKB do poziomu potencjalnego, czyli ok. 2,7 proc. przed 2022 rokiem, pomimo umiarkowanej poprawy w inwestycjach i wzrostu ogólnej wydajnoœci produkcji - dodano.

Ekonomiœci MFW prognozujš, że deficyt sektora general government wyniesie w 2017 roku 2,9 proc.

- Z deficytem budżetowym na poziomie prawie 3 proc. PKB, priorytetem polityki fiskalnej jest uniknięcie przekroczenia limitu wyznaczonego przez procedurę nadmiernego deficytu i rozpoczęcie konsolidacji w jak najszybszym terminie, by skorzystać z obecnego momentu cyklu, by osišgnšć œrednioterminowy cel deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB - napisali.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL