Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Deflacja zastępuje inflację

Bloomberg
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 r. w stosunku do lutego 2017 r. spadły o 0,1 proc. - poinformował we wtorek Główny Urzšd Statystyczny.

W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 2 proc. - wynika z przedstawionych danych.

GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesišca, obniżyły się o 0,1 proc. (w tym towarów – o 0,2 proc., przy wzroœcie cen usług – o 0,1 proc.). To tyle samo, ile GUS przewidywał w tzw. szybkim szacunku.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowanš dynamikę cen - dodaje GUS.

- Największy wpływ na wskaŸnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywnoœci (o 0,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 0,9 proc.), które obniżyły wskaŸnik odpowiednio o 0,11 pkt. proc. i 0,08 pkt. proc. Wyższe ceny odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) podwyższyły ten wskaŸnik o 0,09 pkt. proc. - głosi komunikat GUS.

Zgodnie z komunikatem w marcu najbardziej potaniały warzywa (o 5,4 proc.) i ryż (o 1 proc.). Mniej niż przed miesišcem konsumenci płacili za masło (o 0,2 proc.) oraz ryby i owoce morza (o 0,1 proc.). Ceny cukru oraz makaronów i produktów makaronowych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesišcu.

GUS zaznaczył, że wzrost cen w ujęciu rocznym o 2 proc. (w tym towarów – o 2 proc. i usług – o 1,9 proc.) znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego okreœlonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

- Największy wpływ na ukształtowanie się wskaŸnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty opłat zwišzanych z transportem (o 9,4 proc.), wyższe ceny żywnoœci (o 3,4 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 1,2 proc.), które podniosły wskaŸnik odpowiednio o 0,79 pkt. proc., 0,75 p. proc. i 0,30 pkt. proc. - napisał GUS.

- Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,5 proc.), a także opłat zwišzanych z łšcznoœciš (o 1,2 proc.) obniżyły ten wskaŸnik odpowiednio o 0,32 p. proc. i 0,07 p. proc. - dodał urzšd statystyczny.

Podwyżka stóp może poczekać

- Nie sprawdziły się styczniowe prognozy opozycji, która krzyczała, że będzie wielka inflacja, która odbierze ludziom pienišdze z programu 500 plus - komentuje dla prof. Elżbieta Mšczyńska.

- Mówiłam o tym, że nie będzie dużej inflacji na Gospodarczym Otwarciu Roku, debacie w Krajowej Izby Gospodarczej. Zostałam wtedy zakrzyczana przez dużš częœć ekonomistów - komentowała we wtorek ekonomistka.

Przypomniała, że o inflacji mówimy, gdy jest nadmiar pienišdza a niedobór towaru na rynku.

- Być może mamy nadmiar pienišdza na rynku, bo sš m.in. niskie stopy procentowe, ale producenci nie mogš hasać dowolnie (...), ponieważ majš problemy ze zdobyciem nabywcy - tłumaczyła.

Elżbieta Mšczyńska podkreœla, że "mamy do czynienia z syndromem gospodarki nadmiaru, to oznacza, że półki się uginajš od towarów, a kupujšcych z odpowiednio głębokimi portfelami jest niewystarczajšca iloœć".

Profesor dodała, że program 500 plus ratuje sytuację "to dobra wiadomoœć dla handlu, ale także dla gospodarki, dzięki programowi 500 plus gospodarka się kręci".

Adam Antoniak, ekonomista z Pekao uważa, że "niższa niż lutym inflacja wynikała głównie z wyhamowania wzrostu cen żywnoœci (3,4 proc. r/r vs. 4,4 proc. r/r w lutym) oraz niższej dynamiki cen paliw do prywatnych œrodków transportu (18,1 proc. r/r vs. 21,2 proc. r/r w lutym)".

Jego zdaniem wyhamowanie presji inflacyjnej w marcu powoduje, że spada ryzyko podwyżki stóp procentowych w 2017 roku.

- Wprawdzie inflacja CPI (wskaŸnik inflacji konsumenckiej - PAP) może wzrosnšć w okolice celu NBP (2,5 proc.) w najbliższych miesišcach, natomiast jego trwałe przekroczenie wydaje się obecnie mało prawdopodobne - powiedział.

Ekonomista Pekao dodał, że spodziewamy się rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w 2018 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL