Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Duży popyt na najdłuższe obligacje Polski

Bloomberg
Ministerstwo Finansów sprzedało na czwartkowym przetargu obligacje skarbowe za 7 mld zł. Popyt był blisko dwukrotnie większy.

Resort oferował aż szeœć serii obligacji skarbowych, w tym – po raz pierwszy od 2008 r. – papiery 30-letnie. I cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy zgłosili oferty kupna opiewajšce na ponad 2,5 mld zł, sprzedaż wyniosła 2,1 mld zł.

Obligacje 30-letnie, WS0437, MF po raz pierwszy sprzedawało w 2007 r. W praktyce jednak miały one o około 4 miesišce krótszy termin do wykupu, niż oferowane w czwartek papiery WS0447. Te ostatnie sš więc seriš o najdłuższym terminie do wykupu w historii Polski.

Tak długoterminowe obligacje kupujš głównie ubezpieczyciele, którzy muszš dopasowywać strukturę terminowš swoich aktywów do zobowišzań. Poprzednia seria 30-latek, WS0437, jest niemal wyłšcznie w portfelach towarzystw ubezpieczeniowych (posiadajš 97,3 proc. emisji). Wiceminister finansów Piotr Nowak nie krył zresztš, że resort dodał papiery WS0447 do czwartkowej oferty w odpowiedzi na zapotrzebowanie tej grupy inwestorów.

Minimalna cena sprzedaży WS0447 wyniosła 956,2 zł, a odpowiadajšca jej maksymalna rentownoœć 4,26 proc.

Obligacje 10-letnie DS0727, które MF od tego roku oferuje na każdym przetargu, zostały sprzedane z maksymalnš rentownoœciš 3,85 proc. Na poprzednim przetargu, na poczštku lutego, wskaŸnik ten wynosił 3,80 proc. Od tego czasu jednak polskie obligacje skarbowe na rynku wtórnym potaniały.

Popyt na dziesięciolatki znów, tak jak na poprzednich tegorocznych przetargach, był bardzo duży. Sięgnšł 3,2 mld zł, dwukrotnie przekraczajšc sprzedaż.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL