Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Niższe stopy procentowe w Rosji

Bloomberg
Bank centralny obniżył dziœ stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego do 7,5 proc.. Uzasadnia to dużymi wahaniami na rynkach zagranicznych i rekordowo niskš inflacjš w Rosji.

Decyzję podjęła rada dyrektorów Banku Rosji na pierwszym w tym roku posiedzeniu. W komunikacie podkreœlono, że rada będzie dalej obniżać kluczowš stawkę i dopuszcza przejœcie w 2018 r od umiarkowanie ostrej do neutralnej polityki kredytowo-pieniężnej.

W 2017 r rosyjski bank centralny szeœć razy obniżał bazowš stopę procentowš; łšcznie o 2,25 pkt. proc.. Po raz w połowie grudnia o 0,5 pkt. proc. do 7,75 proc., choć ekonomiœci spodziewali się mniejszej obniżki. Wtedy uzasadnieniem było przede wszystkim niskie ryzyko inflacyjne w rocznym horyzoncie czasowym. Miało to zwišzek z przedłużeniem porozumienia o ograniczeniu wydobycia ropy, tzw. OPEC+.

Inflacja w Rosji wcišż spada. Według danych za styczeń wyniosła 2,2 proc..Rosyjscy ekonomiœci podkreœlajš wyważone działanie banku centralnego w sytuacji kiedy za granicš rynku finansowe sš bardzo niestabilne, cena ropy spada, co nie pozostanie bez wpływu na rosyjski rynek, uzależniony od eksportu ropy i gazu.

W 2017 inflacja w Rosji wyniosła 2,5 proc. (Bank Rosji prognozował 4 proc.). Eksperci sš zdania, że do połowy roku bazowa stopa procentowa spadnie do 7 proc., a do końca roku - 6,5 proc.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL