Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Mocny wzrost polskiego eksportu

Fotorzepa/Marta Bogacz
Polski eksport nie zwalnia tempa. Jak podał w pištek GUS, od stycznia do listopada 2017 roku wartoœć sprzedaży polskich towarów za granicš sięgnęła 187,7 miliarda euro.

To o 10,7 proc. więcej niż w tym samym czasie rok wczeœniej. Wcišż udaje się utrzymać dodatnie saldo w wymianie handlowej: po pierwszych jedenastu miesišcach ub. roku wyniosło ponad 1,8 mld euro, choć przed rokiem było znacznie wyższe i przekraczało 3,8 mld euro.

Najważniejszym rynkiem dla polskich eksporterów pozostajš kraje Unii Europejskiej. Eksport na te rynki wyniósł 149,7 mld euro, rosnšc rok do roku o 10,4 proc. Z całoœci eksportu do UE kierowane było 79,8 proc. Sprzedaż na wszystkie rynki rozwinięte wyniosła przeszło 162,3 mld euro (86,5 proc. całoœci) i wzrosła – podobnie jak całkowita wartoœć eksportu – o 10,7 proc. Jeszcze większš, 11,4-procentowš dynamikę wzrostu miała sprzedaż do strefy euro. Przekroczyła poziom 107 mld euro.

Bardzo dobrze wypadły wyniki eksportowe w przypadku krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej – GUS uwzględnia w tej grupie Albanię, Białoruœ, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Wartoœć eksportu na te rynki wzrosła w cišgu ostatniego roku o ponad jednš pištš do wartoœci prawie 11 mld euro. Zdecydowanie wolniej zwiększa się natomiast eksport w przypadku krajów rozwijajšcych się: w ostatnich jedenastu miesišcach ubiegłego roku wyniósł nieco ponad 14,3 mld euro, co daje roczny wzrost na poziomie 4,3 proc.

Najważniejszym rynkiem dla polskich firm pozostajš Niemcy. Od stycznia do końca listopada 2017 r. sprzedano tam polskie produkty za prawie 51,5 mld euro. Dynamika wzrostu tego rynku jest taka sama jak w przypadku całoœci polskiego eksportu – 10,7 proc. Przy tym jego udział utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 27,4 proc. Drugim rynkiem eksportowym pozostajš Czechy z eksportem prawie 12,1 mld euro, a trzecim jest Wielka Brytania, gdzie polski eksport osišgnšł wartoœć 11,9 mld euro. Sprzedaż w obu ostatnich krajach wzrosła –odpowiednio o 7,7 oraz 5,4 proc., jednak ich udział w polskim eksporcie zmniejszył się – w przypadku Czech z 6,6 do 6,4 proc., a Wielkiej Brytanii z 6,7 do 6,3 proc.

Ubiegłoroczny polski import zbliżył się po pierwszych jedenastu miesišcach do 185,9 mld euro i wzrósł w ujęciu rocznym o 12,1 proc. Najważniejszymi rynkami importowymi były Niemcy, Chiny oraz Rosja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL