Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Produkcja i sprzedaż wzrosły w Japonii w listopadzie

123rf.com
Produkcja japońskiego przemysłu była w listopadzie o 0,6 proc. większa niż w paŸdzierniku, a w stosunku rocznym wzrosła o 3,7 proc.

W obu przypadkach prognozy były mniejsze o 0,1 pkt proc. Na grudzień przewiduje się wzrost produkcji o 3,4 proc. w porównaniu z listopadem, ale na styczeń spadek o 4,5 proc. Największy udział w listopadowym wzroœcie miał przemysł elektroniczny.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 1,9 proc. w porównaniu z paŸdziernikiem i była o 2,2 proc. większa niż przed rokiem. To wyniki o wiele lepsze od prognozowanych, bo miesięczny wzrost przewidywano o 0,7 proc., a roczny o 1 proc. Sprzedaż w domach towarowych i supermarketach wzrosła o 1,4 proc. w stosunku rocznym – prognozowano 1 proc.

Utrzymujšce się od ponad roku ożywienie w eksporcie sprzyjało wzrostowi produkcji przemysłowej i wspierało rozwój całej japońskiej gospodarki, najdłuższy od połowy lat 90 minionego stulecia. Ale kluczowe znaczenie dla gospodarczego ożywienia Japonii ma rosnšca krajowa konsumpcja, bo zapewnia jego samowystarczalnoœć. Handlowcy podkreœlali bardziej korzystne warunki w listopadzie, bo przez większoœć trzeciego kwartału wyjštkowo zła pogoda zniechęcała klientów do robienia zakupów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL