Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

#RZECZoBIZNESIE: Marcin Mazurek: Optymizm konsumentów cišgle rośnie

Nie widać powodu, dla którego konsumenci mieliby nagle ograniczać wydatki – mówi Marcin Mazurek, ekonomista Mbanku, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć przyznał, że w gospodarce w II kw. działo się dobrze.

- Wzrost PKB o 3,9 proc. to niezły wynik. Struktura tego wzrostu jest jednak nietypowa - ocenił Mazurek.

- Dużo konsumpcji i mało inwestycji. Kiedyœ mogliœmy mówić, że to jest niepokojšce. Obecnie jesteœmy w stanie powiedzieć dlaczego inwestycji w sektorze publicznym jest mało. Na razie nie idš pienišdze z funduszy europejskich – dodał.

Zaznaczył, że inwestycji publicznych jest mniej niż się spodziewaliœmy, ale firmy prywatne już zaczynajš inwestować.

Prognozował, że konsumpcja w najbliższych kwartałach nie powinna zgasnšć.

- Można pokusić się o tezę, że mamy bezpieczne 2-3 lata wysokiego wzrostu konsumpcji. Efekt 500+ wygasa, więc konsumenci zdani sš już wyłšcznie na swoje dochody z pracy – tłumaczył.

- W optymizmie konsumentów widzimy cały czas zwyżki. Nie widać powodu, dla którego nagle mieliby ograniczać wydatki – dodał.

Mazurek przyznał, że dynamika eksportu przygasła.
- Można powiedzieć, że wróciła do normalnych poziomów. W przyszłoœci powinien ten wskaŸnik rosnšć, bo mamy wysokš konkurencyjnoœć cenowš, a jakoœć naszych towarów się poprawia – prognozował.

Goœć jest pewny, że cały rok zakończy się 4 proc. wzrostem PKB.

- Pytanie, czy przekroczymy ten próg i o ile – stwierdził.

W przyszłym roku rzšd zakłada wzrost bliski 4 proc.

- Na wzrost w przyszłych latach trzeba patrzeć przez pryzmat œrodków europejskich. Założenie jest takie, że te œrodki przypłynš bo podpisywane sš umowy i inwestycje zostanš zrealizowane. Im bardziej opóŸnia się wejœcie w okres inwestycji publicznych współfinansowanych z UE, tym tych œrodków będzie więcej w kolejnych latach - tłumaczył Mazurek.

- Z uwagi, że w II kw. tego roku, jeszcze tych inwestycji nie było, to sygnał, że 2018 r. może być jeszcze lepszy niż się spodziewamy. Ponad 4 proc. jest już w granicach pewnoœci – ocenił.

Prędzej czy póŸniej strumień pieniędzy europejskich się wyczerpie.

- Obecnie w górkach cyklu te pienišdze odpowiadajš za jakieœ 3 pkt proc. PKB. Można sobie łatwo wyobrazić, gdy nagle te fundusze zniknš – mówił Mazurek.

- Funkcjonowanie bez funduszy europejskich będzie dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL