Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Makabra z epoki lodowej

Fotolia
Wielkie drapieżniki pożarły mężczyznę neandertalczyka.

Naukowcy odkryli pozostałoœci po posiłku zwierzšt,  podczas którego zjedzony został człowiek neandertalski. Wydarzyło się to 50 - 40 tysięcy lat temu.  Pozostało po nim 15 nie strawionych zębów. Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Pradelles na zachodzie Francji, w departamencie Charente. Wiadomoœć o tym zamieœciło pismo "Paleo".

 

Zęby przeszły przez przewód pokarmowy drapieżników, pozostały na nich œlady działania kwasów żołšdkowych.

- Te neandertalskie zęby nie przypominały ludzkich, poczštkowo sšdziliœmy, że należš do jakichœ roœlinożernych, może jeleniowatych - wyjaœnia Bruno Maureille, paleontolog z francuskiego Centre national de la recherche scientifique, współautor artykułu. 
Jednak prawda wyszła na jaw po tym, jak naukowcy zbadali zmiany morfologiczne, jakie zaszły w zębach po œmierci ich właœciciela. 

Emalia zębowa jest najbardziej odporna substancjš w ludzkim ciele, właœnie ona częœciowo ochroniła zęby w procesie trawienia w przewodach pokarmowych drapieżników. Zęby człowieka, częœciowo strawione, jednak zachowane dzięki emalii, spotyka się na wielu stanowiskach archeologicznych od poczštków dziejów ludzkoœci aż do momenty wygaœnięcia wielkich drapieżników epoki lodowej, takich jak niedŸwiedŸ jaskiniowy i hiena jaskiniowa,, co nastšpiło około 12 000 lat temu.  

Stanowiska  Pradelles, na którym znaleziono ludzkie zęby, było dla neandertalczyków czymœ w rodzaju "rzeŸni", jatki, przybywali do tego miejsca okresowo, ale nie zamieszkiwali tam. 

- Przynosili tam tuse upolowanych zwierzšt, najwięcej reniferów, aby je ćwiartować i maksymalnie wykorzystywać - skóry, poroża, œcięgna, itd.. Przypuszczamy, że przynosili tez niektórych nieżywych swoich współtowarzyszy, aby ich poćwiartować, podobnie jak postępowali z innymi trofeami łowieckimi. Ale wszystko wskazuje , że miejsce to odwiedzali nie tylko neandertalczycy, pojawiały się także drapieżniki i pożywiały się ludzka padlina, tym co w swojej jatce pozostawili neandertalczycy - wyjaœnia Bruno Maureille. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL