Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Nieznany język odkryty w południowo-wschodniej Azji

Shutterstock
W jednej z wiosek półwyspu malajskiego naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu Lund odkryli nowy język. Nadali mu nazwę jedek.

Szacuje się, że obecnie na œwiecie używa się około 6000 języków, a około 80% ludnoœci posługuje się jednym z 2400 głównych sposobów werbalizowania myœli. Naukowcy twierdzš, że za 100 lat połowa używanych języków zniknie.

Nowo odkryty język nie jest używany przez nieznane plemię w dżungli, tylko przez ludzi zamieszkujšcych wioskę już wczeœniej badanš przez antropologów. Udało się go odkryć ponieważ lingwiœci, dokumentujšcy języki austroazjatyckie na półwyspie malajskim, zadali inne pytania niż ich poprzednicy. Językiem tym posługuje się 280 osób, które sš osiadłymi łowcami-zbieraczami zamieszkujšcymi północnš częœć półwyspu malajskiego.

Społecznoœć, która używa języka jedek, jest równiejsza pod względem rozkładu płci niż społeczeństwa zachodnie, nie przejawia prawie żadnej przemocy interpersonalnej, rodzice œwiadomie zachęcajš swoje dzieci do tego, by nie konkurowały, nie ma przepisów ani sšdów. Nie ma też zawodów, każdy człowiek ma umiejętnoœci wymagane w społecznoœci myœliwsko-zbieraczej. Nie ma nawet rdzennych słów na okreœlenie zawodów, ani czasowników do oznaczania czynnoœci takich jak pożyczanie, kradzież, kupno lub sprzedaż, istnieje za to bogaty słownik opisujšcych czynnoœci wymiany i dzielenia się.

"Jest tak wiele sposobów bycia człowiekiem, ale zbyt często nasze współczesne i głównie miejskie społecznoœci sš używane jako miara uniwersalnego człowieczeństwa. Mamy wiele do nauczenia się, także o nas samych, od osób, których bogactwo kulturowe i językowe jest zagrożone" - stwierdził Niclas Burenhult, lingwista, który jako pierwszy zauważył, że jego rozmówcy używajš odmiennego języka niż pozostali mieszkańcy badanych okolic półwyspu malajskiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL