Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cannes 2018

„Fuga” Agnieszki Smoczyńskiej bez nagrody, ale z bardzo dobrymi recenzjami

YouTube
Głównš nagrodę Grand Prix Nespresso w Tygodniu Krytyki dostał w tym roku film „Diamantino” Gabriela Abrantesa i Daniela Schmidta. Ale warto pamiętać, że samo zakwalifikowanie się do tej wymagajšcej i prestiżowej sekcji jest sukcesem, który staje się udziałem tylko siedmiu reżyserów-fabularzystów. A w tym roku była wœród nich Agnieszka Smoczyńska, która pokazała film intrygujšcy i tajemniczy „Fuga”.

Fuga dysocjacyjna to jednostka chorobowa. Zaburzenie psychiczne wynikajšce z długotrwałego, silnego stresu. Utrata pamięci połšczona z możliwoœciš stworzenia przez mózg innej osobowoœci, całkowicie odmiennej od dotychczasowej. Bohaterka „Fugi”, œwietnie zagrana przez Gabrielę Muskałę, wyłania się jakby znikšd. Z mroku. Ona sama nie wie, kim jest. Po dwóch latach, w Warszawie, żyje już  nowym życiem. Ma na imię Alicja, ale automatycznie podpisujšc dokumenty kreœli literki „KS”. Po programie, w którym poszukuje się zaginionych i bliskich osób z amnezjš, okaże się, że to nie przypadek. Naprawdę nazywa się Kinga Słowik. Pochodzi z małej miejscowoœci, ma męża i kilkuletniego synka.

Alicja nie chce wracać do dawnego życia, jedzie do domu głównie po to, by wyrobić sobie dowód. Ale tam musi skonfrontować się z przeszłoœciš. Okreœlić swój stosunek do ludzi, których wyparła z pamięci: rodziców, męża, a przede wszystkim dziecka. Jak ma się zachować, skoro nie czuje żadnych więzów z nimi? I kim jest ona sama? Czy ma prawo do nowego „ja” i nowego życia, czy może okazać się ważne to, co było? Jakie tajemnice kryje przeszłoœć? Dlaczego mózg młodej kobiety nagle wymyœlił dla niej nowe ego? Na co reagował? Przed czym jš bronił?

Smoczyńska zrobiła bardzo ciekawy film o prawie do bycia sobš, o granicach wolnoœci, ale też o rodzinie, o skomplikowaniu życia, które może boleć i uwierać, a wreszcie o macierzyństwie, o miłoœci do dziecka, ale też o miłoœci dziecka.

Polska reżyserka, autorka „Córek Dancingu”, które zrobiły œwiatowš karierę i ukazały się w prestiżowej serii Criterionu, Cannes też może dopisać do swoich sukcesów.

„Satysfakcjonujšca, prowokujšca do myœlenia refleksja na temat zobowišzań i poœwięceń, jakich wymaga próba bycia sobš” - pisze krytyk „Screen International”, przewidujšc, że po pokazach  canneńskich film Smoczyńskiej trafi na wiele festiwali œwiata. Recenzent „IndieWire” daje „Fudze” trzy gwiazdki na pięć możliwych. Ocenia, że nowy film nie dorównuje „Córkom Dancingu” szaleństwem, ale nazywa go solidnš produkcjš i przyznaje, że reżyserka potrafi stworzyć na ekranie atmosferę niepokoju.

To tutaj, w Cannes, widać również wyraŸnie jak duży sukces odniosły „Córki Dancingu”. Nazwisko Agnieszki Smoczyńskiej przestało być po tym filmie anonimowe, zaczęło już dziennikarzy  przycišgać.  Sala Tygodnia Krytyki w hotelu Miramar na pokazach „Fugi” zapełniała się po brzegi, a kolejka przed wejœciem ustawiała się długo przez rozpoczęciem seansu. Myœlę, że ta polska reżyserka – wrażliwa, a jednoczeœnie bardzo odważna – nie raz jeszcze na Croisette wróci.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL