Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Budżet 2017. Podatki w przyszłym roku – plany rzšdu

Bloomberg
Dochody podatkowe w przyszłym roku majš być o 8,9 proc. wyższe niż przewidywane ich wykonanie w tym roku – szacuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Dochody budżetu majš wynieœć w sumie 324,054 mld zł, czyli o 2 proc. więcej niż przewidywane wykonanie.

Dochody podatkowe w 2017 r. wynieœć majš 299,84 mld zł, tj. o 8,9% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2017 r. wyniesie 15,3 proc. i zwiększy się w porównaniu do 2016 r. o 0,5 pkt. proc. – szacuje resort.

Głównym Ÿródłem wzrostu tych dochodów ma być VAT. Ma on przynieœć 2017 r. 143 mld zł, czyli o 10,9% więcej od szacownego wykonania. Na planowany poziom dochodów wpływ będzie miał wzrost spożycie prywatnego (o 5,5 proc.), inwestycji publicznych (o 17,3 proc.) oraz szereg działań majšcych na celu wzrost efektywnoœci poboru VAT oraz walkę z oszustwami i szarš strefš w tym obszarze – pisze MF. I wymienia całš listę podjętych już działań. W 2017 r. nie przewiduje się zmiany stawek VAT.

Prognozowane w 2017 r. dochody z podatku akcyzowego wynoszš 69 mld zł, co oznacza 5,7% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Wzrost ma się dokonać mimo wprowadzanych preferencji podatkowych, m.in. w sektorze energetycznym. Na 2017 r. nie przewiduje się innych zmian w zakresie wysokoœci stawek podatku akcyzowego.

Dochody z podatku CIT w 2017 r. prognozowane sš w wysokoœci 28,6 mld zł, czyli o 9,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. To także ma być efektem m.in. uszczelniania systemu podatkowego, np. wprowadzonej w tym roku generalnej klauzuli unikania opodatkowania.

Dochody budżetu z podatku PIT w 2017 r. prognozowane sš w wysokoœci 51 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9 proc. w stosunku  do prognozowanego wykonania w 2016 r. Wzrost ma być m.in. wynikiem wzrostu łšcznego funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent o 5,2 proc.

„W 2017 r. obowišzywać będzie aktualna skala podatkowa i kwota zmniejszajšca podatek. Zgodnie z zapowiedziami w bieżšcym roku zostanš zaprezentowane założenia tzw. jednolitej daniny łšczšcej w jedno obcišżenie: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki  na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która ma obowišzywać  od 2018 r. Zaproponowane rozwišzanie będzie implementowało zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla osób o niskich dochodach przy jednoczesnym zapewnieniu neutralnoœci budżetowej” – zauważa resort.

Prognozowane dochody z tzw. podatku bankowego to 3,94 mld zł, tj. o nieco ponad 15% więcej niż prognozowane aktualnie wpływy z tego podatku w br. Prognozowane wpływ z podatku od sprzedaży detalicznej w tym roku wyniosš 0,47 mld zł, a w przyszłym roku będzie to kwota 1,59 mld zł. W porównaniu  do 2016 r. podatek będzie obowišzywał już przez cały rok stšd bardzo wysoki wzrost w ujęciu rocznym dochodów z tego podatku.

Podatek od kopalin ma przynieœć 1 mld zł (o 15 proc.  mniej ze względu na sytuację rynkowš), a podatek hazardowy – 1,7 mld zł.

Dochody niepodatkowe wyniosš 22,4 mld zł,  co oznacza spadek o 44,9% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. (spadek ze względu na brak wpływów ze sprzedaży LTE oraz tak wysokie jak w tym roku zysku NBP). Zysk z NBP w 2017 r. MF założyło na 627 mln zł (wobec 7,9 mld zł w 2016 r.), a wpływy z dywidend – 2,4 (wobec 4,4 mld zł w 2016 r.).

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL