Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Zmiany w przepisach podniosły wpływy z VAT

123RF
Budżet zarobił na VAT o 40 proc. więcej niż rok wczeœniej – wynika z danych resortu finansów za dwa pierwsze miesišce tego roku. Ale niekoniecznie musi to oznaczać lepszš œcišgalnoœć podatków.

Dochody budżetu państwa z VAT po lutym wyniosły ok. 33,5 mld zł, czyli 40,1 proc. więcej niż rok temu. To ogromny wzrost, który mógłby wpisywać się w retorykę Ministerstwa Finansów o sukcesach w œcišgalnoœci podatków. Ale z ocenš trzeba być ostrożnym, na co uwagę zwraca zresztš sam resort finansów.

– Należy pamiętać, że dochody z VAT były w lutym sztucznie podwyższone przez likwidację kwartalnych rozliczeń podatku dla częœci przedsiębiorców – wyjaœnia Leszek Skiba, wiceminister finansów. – Dlatego, choć dochody te wyraŸnie rosnš, należy ostrożnie podchodzić do wycišgania przedwczesnych wniosków. Pełny obraz tempa poprawy œcišgalnoœci będzie widoczny dopiero po kilku miesišcach.

Kwartalne rozliczenia zostały zlikwidowane wraz z poczštkiem tego roku, w ramach zmian ustawy o VAT majšcych właœnie ograniczyć wyłudzenia tego podatku. Na wysokoœć dochodów w okresie styczeń–luty mogło mieć wpływ także przesunięcie zwrotów VAT z tego okresu na grudzień zeszłego roku.

Minister Skiba zwraca też uwagę, że w ogóle wpływy z VAT w pierwszych miesišcach roku sš słabo porównywalne, ze względu na częste zmiany systemowe. – W poprzednich latach wyniki z pierwszych miesięcy roku nie odzwierciedlały prawidłowo trendu, który był widoczny w drugiej połowie roku. Na przykład dynamika za styczeń i luty 2014 r. wyniosła prawie 30 proc. rok do roku, podczas gdy w całym 2014 r. wzrost dochodów z VAT wyniósł jedynie 9,6 proc. – analizuje Skiba.

Nie zmienia to faktu, że tegoroczne dochody z VAT wynoszš już prawie 23 proc. z wpływów zaplanowanych na cały 2017 r. i sš nawet wyższe niż w po marcu zeszłego roku.

W pozostałych podatkach już tak dużych zwyżek nie ma, ale też nie jest Ÿle. Dochody z akcyzy były wyższe o 6,9 proc. rok do roku, z PIT – o 5,5 proc., a z CIT – o 5,8 proc. Wpływy z podatku „bankowego" wyniosły zaœ 0,7 mld zł. Za to wpływy ze Ÿródeł niepodatkowych wyraŸnie spadły, bo w tym roku nie ma wpływów z LTE.

W sumie przy dochodach powyżej 60,94 mld zł i wydatkach rzędu 60,09 mld zł budżet państwa po dwóch miesišcach zamknšł się nadwyżkš wynoszšca 0,9 mld zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL