Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Budżet USA na rok 2018: groźba zmniejszenia pomocy dla Europy Środkowej

Bloomberg
Przedstawiony przez prezydenta Trumpa projekt budżetu na 2018 rok, mimo zwiększenia o prawie 10 procent wydatków na obronę, grozi zmniejszeniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla zagranicy – w tym dla regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej (EŒW).

Preferencje w wydatkach rzšdu federalnego, jakie znalazły odbicie w projekcie budżetu na 2018 r. oznaczajš nie tylko ograniczenie wydatków na programy pomocy zagranicznej Departamentu Stanu, ale i cięcia w programach pomocy wojskowej dla zagranicy – wskazujš analitycy wydatków militarnych z branżowego portalu "Defense News".

Przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu na rok 2018 przewiduje drastycznš redukcję i zmianę zasad przyznawania amerykańskiej pomocy wojskowej. Jak wskazuje portal "Defense News" bezzwrotne subwencje na zakup amerykańskiej broni, mogš być zastšpione pożyczkami i gwarancjami kredytowymi na ten cel.

Analitycy podkreœlajš, że w projekcie budżetu na rok 2018, który jest pierwszym projektem przygotowanym za rzšdów prezydenta USA Donalda Trumpa, jedynie amerykańska pomoc militarna dla Izraela nie została zmniejszona.

W przypadku krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej najważniejszym programem pomocy militarnej dla regionu jest zainicjowany przez Baracka Obamę podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2014 r. program European Reassurance Initiative (ERI; Europejska Inicjatywa Wzmocnienia).

Izba Reprezentantów zaakceptowała prawie czterokrotne zwiększenie nakładów na ten program z 789 milionów dolarów w roku budżetowym 2016 do 3,4 mld dolarów w bieżšcym roku budżetowym 2017, który rozpoczšł się 1 paŸdziernika 2016 roku.(Rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych obejmuje okres od 1 paŸdziernika roku bieżšcego do 30 wrzeœnia roku przyszłego).

Zaaprobowany przez Izbę Reprezentantów przydział œrodków na obronę nie został jednak jeszcze rozdysponowany, ponieważ do tej pory Senat nie przegłosował swojej wersji Ustawy o przydziałach budżetowych na obronę. Ponieważ zaœ Kongres nie przyjšł wspólnej ustawy o przydziałach budżetowych na obronę, Pentagon od 1 paŸdziernika ub.r. działa w oparciu o prowizorium budżetowe, które wygaœnie 28 kwietnia br.

Dalsza działalnoœć Pentagonu w oparciu o prowizorium – zdaniem ekspertów z portalu "Defense News" – "może utrudnić i opóŸnić rotację amerykańskich brygad pancernych w państwach takich, jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria i tym samym doprowadzić [...] Putina do błędnego przekonania, że Stany Zjednoczone nie sš w stanie przeciwdziałać poczynaniom Rosji wobec sšsiednich państw".

Zdaniem doradcy jednej z komisji Kongresu, który anonimowo rozmawiał z PAP, zawarta w projekcie budżetu Trumpa możliwoœć zmniejszenia amerykańskiej pomocy militarnej dla zagranicy w ogóle, w tym – dla naszego regionu Œrodkowo – Wschodniej Europy jest "bardzo odległš i jeszcze mniej prawdopodobnš groŸbš." Œwiadczš o tym wypowiedzi deputowanych z obu partii.

Kongresman Stany Homer, Demokrata ze stanu Maryland, nazwał projekt budżetu Trump "irracjonalnš propozycjš, która nawet nie może być podstawš do dalszej dyskusji o budżecie".

Natomiast senator Lindsay Graham, Republikanin ze stanu Karolina Południowa, używajšc terminu z raportów szpitalnej izby przyjęć stwierdził, że przedstawiony przez Trump "zarys projektu budżetu jest D.O.A. (Dead on Arival" ), czyli "martwy w momencie przybycia".

A senator Ted Cruz Republikanin z Teksasu nie omieszkał przy tej okazji przypomnieć, że "to Kongres ustala budżet".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL