Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Małe firmy zapłacš mniej na ZUS

123RF
Nowa ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne ma dotyczyć mikrofirm o przychodach do 5 tys. zł na miesišc.

– Zbyt wysokie składki na ZUS sš największym zabójcš legalnych miejsc pracy w Polsce. Wiadomo, że jak ktoœ ma zapłacić 1200 zł, a jego wpływy z własnej działalnoœci wynoszš niewiele więcej, to po prostu nie zapłaci tej daniny, bo w ogóle nie zarejestruje firmy – mówi „Rzeczpospolitej" Adam Abramowicz, przewodniczšcy parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego. – Dlatego zmieniamy ten system. Przy przychodach z działalnoœci do 5 tys. zł na miesišc składki na ubezpieczenia społeczne będš niższe niż dziœ – zapowiada.

Zespół posła Abramowicza pracuje nad ustawš o małej działalnoœci gospodarczej. Ustawa ta, jak się dowiedzieliœmy, będzie podstawš propozycji Ministerstwa Rozwoju w zakresie nowej ulgi dla osób prowadzšcych własnš działalnoœć. Projekt „małe przychody – mały ZUS" resort chce przedstawić jeszcze w tym kwartale.

Obecnie niezależnie od tego, ile firma zarabia, musi co miesišc odprowadzać takš samš składkę, w wysokoœci ok. 1200 zł. Po zmianach składka ma rosnšć proporcjonalnie, wraz ze wzrostem przychodów. – Nie będzie to wprost procentowe obcišżenie. Ze względów technicznych pracujemy nad widełkami nowej składki, ale nie przekroczy ono 24 proc. przychodów – informuje poseł Abramowicz.

Przykładowo, jeœli miesięczne wpływy do firmowej kasy wynoszš 1 tys. zł, składka powinna wynosić ok. 200 zł na miesišc, przy wpływach rzędu 3 tys. – 600–700 zł, a przy 5 tys. zł – ok. 1200 zł, czyli tyle co obecnie. Przy wyższych przychodach (powyżej 5 tys. zł) składki majš pozostać na obecnym poziomie.

Zdaniem posła Abramowicza nowy system przede wszystkim zachęci do legalizacji działalnoœci te osoby, które zostały wypchnięte nadmiernymi obcišżeniami do szarej strefy. Ale skorzystać może też częœć – ok. 200 tys. – już działajšcych firm, które uzyskujš stosunkowo niewielkie wpływy. Od tego, jak duża będzie to częœć, zależš też koszty nowego systemu.

– Koszty dla budżetu będš do udŸwignięcia, częœć istniejšcych już firm zapłaci mniej, ale też pojawiš się nowe działalnoœci, co po częœci zrekompensuje ubytki – uważa Abramowicz.

Projekt „małe przychody – mały ZUS" to kolejna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju w zakresie zmniejszania obcišżeń dla najmniejszych firm. Od wrzeœnia przy przychodach do 1 tys. zł będzie można prowadzić działalnoœć bez rejestracji i składek na ZUS.

Dla nowych zaœ firm przewidziano też w ogóle zwolnienie ze składek przez pierwsze pół roku.

Opinia

Rafał Baniak, Pracodawcy RP

Trudno komentować propozycje na tak wstępnym etapie. Nie wchodzšc w szczegóły – każdš ulgę, każde zmniejszenie obcišżeń działalnoœci gospodarczej przyjmujemy z radoœciš. Natomiast oczywiœcie lepiej byłoby, gdyby taka ulga obejmowała jak najwięcej firm. To znaczy, by limit wartoœci przychodów był jak najwyższy. Poziom 5 tys. zł miesięcznych wpływów ze sprzedaży produktów i usług tak naprawdę to nie jest wiele. Może przede wszystkim dotyczyć działalnoœci, gdzie sš niskie lub prawie żadne koszty, np. częœci samozatrudnionych lub działalnoœci prowadzonej przez gospodarstwa domowe. Ulga przy tak nisko ustawionym progu nie będzie więc silnš zachętš do rozwoju przedsiębiorczoœci, jakimœ szczególnym bodŸcem do boomu w zakresie liczby nowych firm.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL