Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

wPolityce.pl: warszawski ratusz naraził Skarb Państwa na stratę blisko 100 mln zł

Fotorzepa, Radek Pasterski
Warszawski ratusz naraził Skarb Państwa na stratę blisko 100 mln zł. Wszystko to przez „zwłokę w wypłacie odszkodowań” dla prywatnego inwestora z powodu wygaœnięcia prawa użytkowania wieczystego do działek w dzielnicy Wilanów - podał w pištek portal wPolityce.pl.

Portal wPolityce.pl opisuje na swoich łamach spór pomiędzy PL Holdings a miastem stołecznym Warszawa o wypłacenie przysługujšcego spółce odszkodowania z tytułu wygaœnięcia prawa użytkowania wieczystego do dwudziestu jeden działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. Wierzytelnoœci odszkodowawcze te powstały z mocy prawa tj. przepisów art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami - czytamy.

Jak podaje portal, spółka PL Holdings jest aktualnie stronš 21 postępowań o wypłatę odszkodowania za wydzielenie działek pod drogi publiczne w dzielnicy Wilanów na kwotę 209 mln zł. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wbrew orzeczeniom sšdów administracyjnych uchyla się jednak od uregulowania wierzytelnoœci odszkodowawczych wobec inwestora - napisano.

Według portalu od końca grudnia 2014 r. sšdy administracyjne dwadzieœcia osiem razy stwierdzały rażšce naruszenie prawa przez Prezydent m. st. Warszawy, nakładajšc na niš trzydzieœci dwie grzywny na łšcznš kwotę 107,5 tys. zł oraz zasšdzajšc na rzecz PL Holdings blisko 37 tys. zł tytułem tzw. sum pieniężnych, oraz trzynaœcie razy zobowišzywały Hannę Gronkiewicz-Waltz do zakończenia poszczególnych postępowań i wypłaty należnego PL Holdings odszkodowania. Również szesnaœcie razy sšdy administracyjne stwierdziły niewykonanie wczeœniejszych wyroków administracyjnych przez Prezydent m. st. Warszawa.

Koszty, na jakie Hanna Gronkiewicz-Waltz naraziła Skarb Państwa za zwłokę w wykonywaniu wyroków, opiewajš na kwotę ok. 98 mln zł (16 tys. zł za każdy dzień zwłoki) - podaje portal. Kwoty takiej - czytamy - zażšdała spółka PL Holdings z racji naruszenia prawa poprzez niewydawanie decyzji odszkodowawczych w odpowiednim terminie.

Portal informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomoœci MUW prowadzi postępowanie w II instancji. 21 lipca 2017 r. zostało wydanych siedem pierwszych decyzji uchylajšcych decyzje Prezydenta m.st. Warszawy. Pozostałe 13 decyzji zostało wydanych 9 sierpnia 2017 r. Inwestor okreœlił wysokoœć odszkodowania za wygaœnięcie prawa użytkowania wieczystego na kwotę 209 mln zł, a szkodę poniesionš w zwišzku ze zwłokš w wypłacie odszkodowań na kwotę 98 mln zł. Łšczna kwota roszczenia wynosi 307 mln zł - napisano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL