Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Chętni na wykończone metry

Materiały Inwestora
Z pakietów wykończeniowych oferowanych przez deweloperów korzystajš głównie inwestorzy.

Czy wzrasta zainteresowanie zakupem mieszkań deweloperskich z wykończeniem pod klucz? Kto decyduje się na takie rozwišzanie? Jakie pakiety wykończeniowe oferujš deweloperzy? Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w spółce Polnord:

Wykończenie mieszkań pod klucz jest szczególnie ważne dla kupujšcych mieszkania w celach inwestycyjnych. Pozwala na oszczędnoœć czasu oraz zmniejsza zaangażowanie w proces przygotowania mieszkania pod wynajem. Stšd też coraz większe zainteresowanie tego rodzaju usługami.

Oferujemy klientom kilka typów pakietów wykończeniowych. Szczególnie popularny jest pakiet "Srebrny" w cenie od 460 netto zł za mkw., obejmujšcy zarówno przygotowanie indywidualnego projektu, jak i duży wybór materiałów wykończeniowych. W ofercie sš także pakiety: "Złoty" w cenie od 550 zł netto za mkw. i "Platinum" - od 820 zł netto za mkw., które zapewniajš większy wybór materiałów wykończeniowych.

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Widzimy wzrost zainteresowania klientów - zwłaszcza inwestorów- usługš wykończenia mieszkań pod klucz. Chcšc sprostać tym oczekiwaniom, nawišzaliœmy współpracę z jednš z firm zajmujšcych się kompleksowš aranżacjš i wykończeniem mieszkań. Dla wielu osób to duże ułatwienie, oszczędnoœć czasu i pieniędzy.

Ceny za wykończenie zaczynajš się od 494 zł za mkw. Pakiety obejmujš malowanie, wykonanie podłóg, drzwi wewnętrzne oraz w pełni wyposażonš łazienkę. Dodatkowo klienci mogš liczyć na pomoc architekta wnętrz, który wykonuje wizualizacje. Pakiety można łšczyć. Na zlecenie klienta mieszkanie może zostać w pełni wykończone i wyposażone - zaczynajšc od prac budowlanych, a kończšc na zakupie poœcieli i sztućców.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Pilotażowo wprowadziliœmy program wykończenia mieszkań w dwóch inwestycjach, jednak ze względu na zbyt małe zainteresowanie wycofaliœmy ofertę. W przypadku inwestycji z segmentu popularnego większoœć klientów nadal woli mieć całkowity wpływ na wybór materiałów i rozwišzań. Nabywcy sš też przekonani, że samodzielne wykończenie mieszkania jest tańsze, nie bioršc pod uwagę, że ich czas to też koszt.

W planowanej warszawskiej inwestycji rozważamy wprowadzenie do oferty mieszkań wykończonych, będzie to jednak oferta z segmentu premium. W najnowszej inwestycji z segmentu popularnego nie będziemy zaœ oferować wykończenia mieszkań ze względu na dotychczasowe doœwiadczenia.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom:

Wraz z rosnšcš liczbš mieszkań kupowanych w celach inwestycyjnych obserwujemy wzrost zainteresowania ofertš wykończeniowš w naszych inwestycjach. Coraz częœciej również nieruchomoœci kupowane na własne cele mieszkaniowe sš wykańczane pod klucz.

Klienci decydujšcy się na zakup mieszkania wraz z wykończeniem majš możliwoœć sfinansowania całoœci jednym kredytem. Ceny pakietów wykończeniowych zaczynajš się od 495zł za mkw. Nabywcy mogš również dołšczyć do Klubu Klienta Zadomowieni - oferujemy zniżki do 30 proc. na meble, materiały wykończeniowe, oœwietlenie, a także sport i kulturę we Wrocławiu.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding:

Mamy w ofercie pakiety wykończenia mieszkań pod klucz. Zawsze dobieramy je indywidualnie do oczekiwań klientów i ich możliwoœci finansowych. Na wykończenie mieszkania pod klucz decydujš się najczęœciej inwestorzy, którzy kupujš mieszkania na wynajem. Kupujšcy lokale dla siebie zwykle nie sš zainteresowani takš opcjš i wolš sami zagospodarowywać wnętrza.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Obserwujemy rosnšce zainteresowane wykańczaniem mieszkań pod klucz, które dla wielu klientów jest rozwišzaniem wygodnym i pozwalajšcym zaoszczędzić sporo cennego czasu. W realizowanej przez nas inwestycji Apartamenty Krasińskiego II na warszawskim Żoliborzu wykańczanie mieszkań powierzamy firmie Decoroom. W ofercie sš trzy pakiety wykończeń: Standard w cenie 650 zł za mkw., Premium za 950 zł za mkw. i VIP za 1300 zł za mkw. Architekci wnętrz przygotowujš aranżację 3D łazienki i kuchni.

Zakres prac wykończeniowych obejmuje m.in.: układanie płytek ceramicznych, montaż drzwi wewnętrznych, dwukrotne malowanie œcian, ułożenie podłóg czy montaż armatury. Istnieje możliwoœć zlecenia dodatkowych prac, np. wykonania kuchni. Z naszych obserwacji wynika, że z oferty pod klucz korzysta ok. 15-20 proc. klientów. Im bliżej terminu oddania inwestycji do użytku, tym zainteresowanie wykończeniem mieszkań jest większe.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

Oferujemy wykończenie mieszkań przy współpracy z profesjonalnš firmš, która proponuje klientom trzy pakiety wykończeniowe. Z roku na rok przybywa klientów zainteresowanych tego typu rozwišzaniami, ponieważ wišże się to z oszczędnoœciš czasu, pieniędzy oraz stresu zwišzanego z wykończeniem mieszkania.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper:

Z myœlš o osobach, które preferujš wprowadzenie się do zaaranżowanego mieszkania przygotowaliœmy program „Lokum pod klucz". Przyszli mieszkańcy doceniajš komfort współpracy ze specjalistami wykonujšcymi prace wykończeniowe, adaptacyjne i aranżacyjne nadzorowane przez doœwiadczonych inżynierów budowy. Proponujemy urozmaicony wybór dodatków wnętrzarskich oraz materiałów wykończeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

Oferujemy szeroki program aranżacji wnętrz, który realizujemy we współpracy z profesjonalnymi partnerami. Z roku na rok obserwujemy niewielki, ale stały wzrost zainteresowania takimi usługami, jednak wcišż zdecydowana większoœć klientów decyduje się na samodzielne wykończenie mieszkania.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży Red Real Estate Development:

We wszystkich naszych inwestycjach oferujemy możliwoœć wykończenia mieszkania. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ta oferta w Nowej Papierni we Wrocławiu. 100 proc. kupujšcych życzy sobie, aby ich nowy apartament był wykończony zgodnie z propozycjami naszych projektantów i wykonawców. Wykończenie jest wliczone w cenę mkw. Klienci mogš sobie zażyczyć np. postarzane deski na podłogę, a na œciany ręcznie formowanš cegłę, pluszowe panele œcienne albo płytki œcienne 3D.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

Oferujemy klientom wykończenie mieszkania pod klucz. Obserwujemy, że dużym problemem jest znalezienie sprawdzonych fachowców, którzy mogš rozpoczšć prace wykończeniowe w dogodnym dla właœcicieli mieszkań terminie. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na pakiety wykończeniowe, głównie ze względu na kilkuletniš gwarancję i rzetelnoœć wykonania.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

Nasi klienci nie wyrażajš zainteresowania gotowymi mieszkaniami, wszyscy nabywcy wykończenie lokali robiš we własnym zakresie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL