Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Drewniane domy majš rosnšć jak grzyby po deszczu

Polska firma Unihouse buduje bloki z drewna m.in. w Norwegii.
Rzeczpospolita
Rzšd wpadł na pomysł, jak szybko budować w programie Mieszkanie+.
już wkrótce niektórzy Polacy majš wprowadzać się do drewnianych bloków i domów jednorodzinnych. To nowy pomysł rzšdu na rozwišzanie problemu braku tanich mieszkań pod wynajem. Propozycję chwalš eksperci. Wieszczš sukces. Drewniane budynki w programie Mieszkanie+ będzie stawiała spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane. Jej założycielami majš być: Państwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Œrodowiska. – Spółka ma pełnić rolę inwestora, budujšcego energooszczędne budynki drewniane mieszkaniowe, jedno- oraz wielorodzinne – tłumaczy Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Œrodowiska.

Bloki pod miastami

Drewniane budynki powstanš na gruntach Lasów Państwowych, do których należš nie tylko same lasy, ale i setki hektarów ziemi, nadajšcej się pod mieszkaniówkę. Surowca również dostarczš LP. Kiedy powstanš pierwsze mieszkania w tej technologii? Nie wiadomo, Ministerstwo Œrodowiska, gospodarz projektu, nie chce składać wišżšcych deklaracji. Tłumaczy, że jeszcze na to za wczeœnie. – Wpływ na to będzie miało wiele czynników, m.in. możliwoœci produkcyjne branży budownictwa drewnianego, dostępnoœć i ceny surowca, pracowników itp. – podkreœla Aleksander Brzózka. Na razie trwajš prace nad przepisami, które pozwolš powołać spółkę do życia. Chodzi o nowelizację ustawy o lasach. Jej projekt trafił do uzgodnień publicznych. Rzšd chce, by nowe uregulowania zaczęły obowišzywać już od 1 lipca br.

Nawet osiem kondygnacji

– Pomysł jest dobry. W Polsce powstaje bardzo mało budynków mieszkaniowych z drewna. Co jest paradoksem, bo jesteœmy jednym z kilkunastu największych producentów tego surowca na œwiecie. Mamy fabryki produkujšce domy z drewna, ale... na eksport – mówi Bartosz Turek z Open Finance. Tego rodzaju domy sš bowiem bardzo popularne na œwiecie. Najwięcej buduje się ich w krajach skandynawskich oraz w Niemczech. Ceniš je również Japończycy, Kanadyjczycy oraz Amerykanie. Drewniane budynki majš bowiem wiele zalet. Dom wielorodzinny stawia się zaledwie 4,5–5 miesięcy, a jednorodzinny już w trzy miesišce. Można je budować o każdej porze roku. Zużywajš od 35 do 40 proc. mniej ciepła aniżeli budownictwo tradycyjne. Sš również bardziej odporne na niektóre warunki atmosferyczne, np. wiatry. Polskie firmy produkujšce takie domy nie narzekajš na brak zagranicznych klientów. – Przez blisko osiem lat w Norwegii zrealizowaliœmy kilkadziesišt projektów budowlanych. W sumie oddaliœmy do użytku ponad 2200 mieszkań, a kilkaset jest w trakcie realizacji. Sš to budynki wielorodzinne w technologii modułowej. Budujemy także w Szwecji, a dla firmy CRAMO wytwarzamy moduły, które trafiajš chociażby na rynek szwedzki, niemiecki i duński – mówi Roman Jakubowski, dyrektor w Unihouse. I chwali rzšdowy pomysł popularyzacji budynków drewnianych w Polsce. – W naszym kraju wcišż kršżš mity o tym budownictwie. Tymczasem drewno jest lekkim i bardzo dobrym materiałem konstrukcyjnym, z którego można budować wielokondygnacyjne budynki – tłumaczy Roman Jakubowski. – Do tej pory Unihouse stawiał budynki do wysokoœci szeœciu kondygnacji, ale pracujemy nad projektami, które pozwolš nam na budowę budynków oœmiokondygnacyjnych – mówi. Zaprojektowanie i wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego trwa od czterech do szeœciu miesięcy, to znacznie krócej niż przy tradycyjnym budownictwie. – Nie jest też prawdš, że budynki drewniane majš złš akustykę czy sš bardziej narażone na pleœń i zawilgocenie. Sš także tańsze w utrzymaniu: budynki drewniane majš niskš bezwładnoœć cieplnš, a to oznacza, że można je nagrzać i ochłodzić szybciej niż budynek tradycyjny – zachwala dyrektor.

Znaki zapytania

Zdaniem ekspertów projekt ma duże szanse powodzenia. – Dramatycznie brakuje mieszkań. Rynek wchłonie każdš ich iloœć – twierdzi Bartosz Turek. Ale zastrzega: – Wcišż jednak jest zbyt wiele znaków zapytania, jaki np. będzie koszt budowy jednego mkw. – Lasy Państwowe to bardzo duży podmiot gospodarczy. Dysponuje nie tylko własnym surowcem, ale i zapleczem technicznym w postaci tartaków do obróbki drewna, jak i wykwalifikowanš kadrš, która doskonale sobie poradzi, realizujšc takie inwestycje – uważa Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomoœci. Firmy budujšce z drewna deklarujš, że chętniej zacznš budować więcej w Polsce. – Oczywiœcie, że myœlimy o rynku polskim. To m.in. dlatego rozbudowaliœmy hale produkcyjne w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim – mówi dyrektor Jakubowski. – Jesteœmy pewni, że przy rosnšcych kosztach robocizny i braku ršk do pracy w budownictwie prefabrykacja elementów budowlanych ma przed sobš dobre perspektywy rozwoju – dodaje. Czy domy z drewna powstajšce w ramach programu Mieszkanie+ to zagrożenie dla deweloperów? – Nie sšdzę, by były zagrożeniem dla firm realizujšcych popularne projekty mieszkaniowe i osiedla domów jednorodzinnych w różnych technologiach, w tym z drewna. Inwestycje Lasów Państwowych nie będš bowiem realizowane na tak masowš skalę jak standardowe projekty deweloperskie – ocenia Tomasz Błeszyński. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL