Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Brexit

Hammond: Razem po brexicie

Szef brytyjskiego MSZ Phillip Hammond
AFP
Po opuszczeniu Unii Europejskiej w marcu 2019 r. pozostaniemy naprawdę solidnym przyjacielem Europy Œrodkowej – pisze sekretarz skarbu Wielkiej Brytanii.

W czwartek składam wizytę w Budapeszcie na zaproszenie węgierskiego ministra spraw zagranicznych i handlu Pétera Szíjjártó, z którym będę rozmawiać na temat stosunków gospodarczych z krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4). Wielka Brytania i kraje V4 sš od dawna naturalnymi przyjaciółmi. Londyn zawsze był i nadal będzie sojusznikiem wspierajšcym Republikę Czeskš, Węgry, Polskę oraz Słowację. Dlatego spotykam się z ministrami krajów Grupy Wyszehradzkiej z myœlš o wzmocnieniu więzi gospodarczych pomiędzy naszymi krajami i by zapewnić sojuszników, że po wyjœciu z Unii Europejskiej Wielka Brytania pozostanie solidnym przyjacielem Europy Œrodkowej.

Partnerstwo w biznesie

Poziom relacji ekonomicznych pomiędzy Wielkš Brytaniš a krajami V4 można mierzyć wartoœciš wymiany handlowej, która wynosi ponad 31 mld funtów rocznie. Do Wielkiej Brytanii trafia na przykład prawie 10 proc. całego słowackiego eksportu pojazdów. Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski, a firmy brytyjskie, jak Rolls-Royce i BP, prowadzš szeroko zakrojonš działalnoœć w Republice Czeskiej i na Węgrzech. W ostatnich dziesięcioleciach firmy brytyjskie znalazły w firmach z Europy Œrodkowej zaufanych partnerów, z którymi nawišzały silne więzi gospodarcze.

Jako minister gospodarki i finansów Wielkiej Brytanii doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważny jest wolny handel. I jak ważne jest, by proces wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przebiegał płynnie. Chcemy ustalenia ograniczonego w czasie okresu przejœciowego, by zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, mogli czuć się pewnie. Zawsze byliœmy narodem handlowym, przyjaznym dla biznesu i nasze wyjœcie z Unii Europejskiej tego nie zmieni.

Swobody obywateli

Naszš przyjaŸń można również mierzyć przepływem osób. W Wielkiej Brytanii mieszka około 1,2 mln obywateli krajów V4 – Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji i Polski. Rzšd brytyjski pragnie uregulować ich sytuacje prawnš jako obywateli Unii żyjšcych i pracujšcych w Wielkiej Brytanii. Przedłożyliœmy już w Brukseli zarys uczciwej i poważnej oferty. Zależy nam na jak najszybszym osišgnięciu porozumienia w sprawie obywateli UE żyjšcych w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii mieszkajšcych w Unii. Sš oni częœciš życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego naszych krajów i chcemy mieć pewnoœć, że zakres ich swobód pozostanie niezmieniony.

Wielka Brytania będzie w dalszym cišgu stawiać czoła czekajšcym jš wyzwaniom. Będzie to robić z przekonaniem oraz będzie w pełni zaangażowana w proces osišgnięcia porozumienia leżšcego w najlepszym interesie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W 2009 r. zadłużenie rzšdu brytyjskiego było najwyższe od czasów wojny, a bezrobocie wynosiło prawie 8 proc. Od tego czasu obniżyliœmy deficyt o dwie trzecie, stworzyliœmy 2,9 miliona miejsc pracy, a stopa zatrudnienia jest aktualnie najwyższa w historii.

Dalsza współpraca

Dlatego po opuszczeniu Unii Europejskiej w marcu 2019 r. pozostaniemy naprawdę solidnym przyjacielem Europy Œrodkowej. Będziemy nadal stawiać czoła wspólnym wyzwaniom i kontynuować współpracę w ważnych kwestiach, takich jak nielegalna migracja czy reformy gospodarcze. W ramach głębokiego partnerstwa z Uniš Europejskš w kwestii bezpieczeństwa, Wielka Brytania będzie także oferowała swe wsparcie w wojskowych operacjach unijnych, współpracowała przy sankcjach i uzgadniała wspólne stanowiska w zakresie polityki zagranicznej oraz w ramach międzynarodowych programów wsparcia. W interesie nas wszystkich leży wspólne działanie na rzecz zapewnienia wzrostu naszych gospodarek. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo, które dało mieszkańcom naszych krajów tak wiele, uda nam się pogłębić. Š?

Philip Hammond jest sekretarzem skarbu Wielkiej Brytanii. Nadzoruje skarbowš i monetarnš politykę w rzšdzie Theresy May. Jest politykiem Partii Konserwatywnej. Był ministrem transportu (2010–2011), ministrem obrony narodowej (2011–2014) oraz ministrem spraw zagranicznych (2014–2016) w gabinecie Davida Camerona

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL