Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Cydru przypadek ciekawy

Flickr
I rzekł Stanisław Jerzy Lec: „Wróciłem z podróży po prowincji i stwierdziłem, że cała Polska jest krajem nadmorskim. Leży nad morzem wódki". I tak było, ale teraz to morze jest znacznie bardziej różnorodne, a opisana w aforyzmie wódka powoli traci – i dobrze – na znaczeniu.

Oczywiœcie wcišż trzyma się mocno, ale Polacy coraz chętniej próbujš bardziej wyrafinowanych trunków. Coraz lepiej nam się wiedzie, więc dobre alkohole stajš się jednym z symboli społecznego statusu.

Coraz lepiej ma się wino, zwłaszcza modne prosecco czy cava, o kilkanaœcie procent rocznie rosnš zakupy rumu czy whisky – to od kilku lat jedna z najszybciej rosnšcych kategorii w koszyku tzw. dóbr szybko zbywalnych. Spada za to sprzedaż niskoprocentowych alkoholi, piwa (co zwykło się ostatnio tłumaczyć gorszš pogodš i niewystarczajšcš liczbš imprez masowych wspierajšcych sprzedaż tego alkoholu) i cydru. Ten ostatni jest ciekawym przypadkiem, jeszcze kilka lat temu był kreowany na nowy narodowy trunek ze swojskich jabłek czy gruszek. Ale to, co udało się niektórym piwowarom, którzy przebojem weszli na rynek, rozwijajšc produkcję niszowych, rzemieœlniczych piw, w przypadku cydru nie zaskoczyło. Może nie trafił w narodowe gusta, może zdecydowały skojarzenia z niegdysiejszymi „jabolami", może wreszcie nie wspišł się jeszcze na ten poziom jakoœci, którego oczekujš dzisiejsi konsumenci. Bo jakkolwiek by patrzeć, najbardziej dziœ zyskujš trunki jakoœciowe.

Polacy stajš się więc w swoich procentowych wyborach coraz bardziej œwiatowi, ciekawi nowoœci, otwarci. Ale myœlšc o wszystkich przyjemnoœciach zwišzanych z wysokogatunkowymi alkoholami, które coraz częœciej goszczš w polskich domach, nie zapominajmy o tym, co zauważył już w XVII w. Franciszek VI, ksišżę de la Rochefoucauld, francuski pisarz i i filozof, mówišc, że „więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu". Zatem z umiarem, moœcie panie i moœci panowie, z umiarem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL